Zostać zawodowcem w Wojsku Polskim?! - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyZostać zawodowcem w Wojsku Polskim?!„Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej".
Wejście w życie z dniem 1 lipca 2004 r. ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych stworzyło szansę ubiegania się przez żołnierzy rezerwy o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień w Legnicy, składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych w kancelarii WKU wraz z życiorysem, odpisem skróconym aktu urodzenia, odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia, odpisem lub kopią uwierzytelnioną świadectwa pracy oraz informacją o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany: żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową i po mianowaniu go na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), jeżeli posiada niższy stopień wojskowy. W korpusie podoficerów zawodowych do zawodowej służby wojskowej powołuje się: żołnierza mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), posiadającego świadectwo dojrzałości, po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej, podoficera rezerwy posiadającego świadectwo dojrzałości. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Legnicy ul. Partyzantów 22/23 tel. 876 36 38. Informacji na temat zawodowej służby wojskowej należy szukać na stronach Gazety Internetowej Wojsk Lądowych: www.army.mil.pl.


Sławomir Terpiłowski
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama