CHOJNOWSKIE ROZMAITOŚCI 2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyCHOJNOWSKIE ROZMAITOŚCI 2Szansa dla aktywnych

Absolwencie!!! Masz pomysł na uruchomienie własnej firmy? Brakuje Ci pieniędzy? Skorzystaj z pożyczki.
W ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków finansowych przekazywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie udzielać pożyczek ABSOLWENTOM na sfinansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom na sfinansowanie kosztów utworzenia dodatkowego miejsca pracy dla absolwenta.
,"Komu?", "Na co?"" "Ile?", "Czy warto?" Informacji w tym zakresie zasięgniesz w Powiatowym Urzędzie Pracy - Filia w Chojnowie, Rynek 20, pok. nr 3 i nr 13.

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, Filia w Chojnowie
Bożena Konopnicka

Komunikat Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie ul. Legnicka 12, zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne palaczy papierosów, którzy ukończyli 40 lat życia i palą papierosy co najmniej od 10 lat. Badania te będą wykonywane w sobotę dnia 14.09. 2002 r. od godz. 8.00 - 13.00.
Można także uzyskać bezpłatną poradę lekarską na temat leczenia nałogu palenia tytoniu oraz badanie zawartości dymu nikotynowego w płucach.
Informacji udzielają pracownicy rejestracji, tel. 818-85-14 lub 819-61-61.

Kierownik Przychodni
Dariusz Kryński

Śpiewać każdy może...

...trochę lepiej lub gorzej: - uczył w popularnej piosence Jerzy Stuhr. Idąc tym śladem, zwracam się do Panów, zarówno starszych, jak i młodszych (bez dyskryminacji, oczywiście): jeżeli macie czas, chęci i słuch muzyczny, a także lubicie śpiew chóralny, jest okazja zaprezentowania się i swoich możliwości. 19 bm. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy u. W. Witosa - (obok stadionu KS "CHOJNOWIANKA") o godzinie 18.00 odbędzie się pierwsze spotkanie zainteresowanych.
Więcej szczegółów udziela p. Henryk Słotwiński - nauczyciel szkoły, także pod telefonem nr 818-70-14 w godzinach wieczornych.


Zapisy do Ogniska

Społeczne Ognisko Muzyczne działające pod auspicjami Towarzystwa Muzycznego im. Oskara Kolberga w Chojnowie przy pl. Zamkowym 2 przyjmuje zapisy codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dyrektor Ogniska
Jerzy Kazik

Poznać Chrystusa w drugim człowieku

Pod takim hasłem odbywała się w minioną sobotę 7 bm. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej "Krzeszów 2002". Było to trzecie spotkanie pielgrzymów w Krzeszowie.
Uroczystą Mszę świętą z tej okazji odprawił biskup legnicki Tadeusz Rybak przy współudziale bpa Stefana Regmunta oraz kapłanów - opiekunów ludzi niepełnosprawnych.
Po mszy był wspólny posiłek. Pogoda była wymarzona na takie spotkanie, piękna, słoneczna.
Kolejnym punktem programu był występ cyrku "Korona". Co niektórzy niepełnosprawni po raz pierwszy uczestniczyli w takim widowisku. Cyrk przygotował się również pod kątem inwalidów narządu ruchu, przygotowując miejsca dla ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach.
Z Chojnowa w pielgrzymce uczestniczyli niepełnosprawni zrzeszeni w DZINR Koło Miejskie oraz grupa osób niepełnosprawnych z Zakładu Opiekuńczego "Niebieski Parasol".

Zdzisław Jarosz
* * *
Członkowie DZINR Koło Miejskie w Chojnowie za pośrednictwem Gazety Chojnowskiej składają serdeczne podziękowanie panom: Bronisławowi Cebuli i Markowi Gratkowskiemu - właścicielom Firmy PCG - za pomoc finansową w zorganizowaniu pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa w dniu 7 września.

Zarząd Kola
* * *
Natomiast Redakcja GCh chciałaby podkreślić fakt, iż nawet w tych trudnych czasach, znaleźć można ludzi dobrej woli, którzy całkowicie bezinteresownie pomagają tym, którzy w podobnych imprezach znajdują choć trochę pocieszenia.
RED.

Działkowcy dziękują

Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Południe" w Chojnowie dziękuje Urzędowi Miejskiemu za przekazanie na rzecz Ogrodu narzędzi i niezbędnego materiału do umocnienia i uregulowania 70 m brzegu rzeki "Młynówki". Umożliwiło to nabicie pali i ułożenie faszyny w miejscu, gdzie rzeka podmywała brzeg, uszkadzała ogrodzenia i zalewała działki.
Za udzielenie pomocy dziękujemy: wiceburmistrzowi Janowi Serkiesowi, naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej Józefowi Kowalskiemu oraz inspektor ds. ochrony środowiska Jadwidze Malik.

Zarząd POD "POŁUDNIE"

z powiatu

Apel harcerzy

Z inicjatywy Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa trwają obecnie przygotowania do utworzenia przy Muzeum Miejskim we Wrocławiu nowej placówki wystawienniczej - Muzeum Harcerstwa. W związku z tym zwracamy się do wszystkich byłych i obecnych Zuchów, Harcerzy i Instruktorów oraz sympatyków harcerstwa o pomoc w odnajdywaniu i przekazywaniu eksponatów związanych z tradycją i historią ruchu harcerskiego - wcześniej skautingu - na potrzeby tworzonego Muzeum.
Każdy przekazany dokument, element munduru, odznaki, plakietki, proporce, zdjęcia czy albumy, mające swoją historię, traktować będziemy z należytym szacunkiem, jako cenny element narodowej kultury.
Mając na względzie tę szczytną ideę, w imieniu własnym, całej społeczności harcerskiej, przyjaciół harcerstwa miasta Legnicy i całego powiatu legnickiego, prosimy o poparcie naszego apelu i czynne uczestnictwo w akcji gromadzenia zbiorów. Wszelkie pamiątki przekazywać można do Komendy Hufca ZHP w Legnicy, ul. Zielona 13 - oficyna. Kontakt telefoniczny: 862-08-52 lub 0-502-22-66-455.


KOMITET WYBORCZY "CHOJNÓW RODZINĄ"

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich informuje, że wznowił działalność Komitet Wyborczy "Chojnów Rodziną".
Przewodniczącym Komitetu Wyborczego został ponownie Pan Jan Skowroński. Pełnomocnikiem Komitetu jest Pan Włodzimierz Boczek.
Siedzibą Komitetu Wyborczego mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 19. Przedstawiciele Komitetu pełnią dyżury we wtorki i piątki w godz. 17oo- 19oo.
Zainteresowanych współpracą, jak również wszystkich mieszkańców Chojnowa, którym na sercu leży dobro naszego miasta, zapraszamy do przedstawienia własnych propozycji programowych i dyskusji.

Przewodniczący Komitetu Wyborczego "Chojnów Rodziną"

Jan Skowroński


Red.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
cdMyGDIp9CvH2015-11-211exZ42SgHylI

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama