22 września - Dzień bez Samochodu - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzy22 września - Dzień bez SamochoduOd 1997 roku samorządy krajów Unii Europejskiej podejmują doroczną akcję "Europejskiego Dnia bez Samochodu", przy wyraźnym wsparciu Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska była również inicjatorem założenia Europejskiego Klubu Miast bez Samochodu, którego członkiem jest także Kraków. Klub Miast bez Samochodów jest wciąż otwarty na przyjęcie nowych członków, których wspomaga w prowadzeniu działań na rzecz ograniczenia uciążliwości samochodów.

Celem "EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU" jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających z niekontrolowanego rozwoju motoryzacji. Doświadczenia państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, a ostatnio także polskie, dowodzą, że masowa motoryzacja jest najbardziej energochłonnym i najgroźniejszym dla środowiska rozwiązaniem komunikacyjnym. Zanieczyszczenie powietrza w miastach przekracza dopuszczalne poziomy, smog fotochemiczny obejmuje znaczne obszary, a kwaśne deszcze i efekt cieplarniany dopełniają listy zagrożeń globalnych. W skali lokalnej wysoki poziom hałasu staje się jedną z głównych uciążliwości naszych miast, a parkingi - dominującą formą zagospodarowania wielu fragmentów miast. Jednocześnie w polskich miastach obserwujemy spadek roli proekologicznego zbiorowego transportu pasażerskiego, brak zainteresowania ze strony władz rozwojem komunikacji rowerowej czy stref pieszych.
W tegorocznym "EUROPEJSKIM DNIU BEZ SAMOCHODU" Komisja Europejska kładzie nacisk na działania przynoszące trwałe efekty w postaci np. ustanowienia stref uspokojonego ruchu, nowych ścieżek rowerowych, zamknięcia dla samochodów handlowych ulic w śródmieściu, projektu nowej polityki transportowej, opartej na zasadach ekorozwoju.
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Dolnośląski apeluje do miast Dolnego Śląska i Opolszczyzny o podjęcie inicjatywy miast Europy Zachodniej i włączenie się do Europejskiego Dnia bez Samochodów - 22 września 2002.
Tego dnia wszyscy zainteresowani ekologią i czystością środowiska winni odstawić swoje "cztery kółka".
W centralnej części miasta mieszka i przebywa codziennie wiele ludzi; tu pracują, robią zakupy, załatwiają swoje sprawy w urzędach, tu chcą pospacerować. Tu przynajmniej powinno się zadbać, o to by spalin i hałasu było mniej. Zamknięcie centrum miasta dla ruchu samochodowego z okazji Dnia bez Samochodu może być doskonałym eksperymentem komunikacyjno-ekologicznym ukazującym, że miasto bez samochodów jest zdrowsze i bardziej przyjazne dla człowieka. A co ważniejsze, że nie ucierpi na tym miejska gospodarka. To doświadczenie może stać się kolejnym etapem tworzenia w miastach obszarów bez samochodów i podążania w kierunku ekorozwoju. Kierunek zrównoważonego rozwoju obrało kilkadziesiąt miast zachodnioeuropejskich, w których dzięki takim zabiegom stwierdzono znaczący spadek skażenia atmosfery i poziomu hałasu, a życie bez samochodu okazało się nie tylko możliwe, ale także bardziej przyjemne.

E.G.


E.G.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama