EDUKACYJNA SESJA - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyEDUKACYJNA SESJAPrzedostatnia sesja obecnej Rady Miejskiej w Chojnowie dotyczyła szkolnictwa i funkcjonowania miejskich placówek oświatowych.
Część główną sesji poprzedziły podziękowania dla odchodzącej na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie Kazimiery Czmil.
- W związku z zakończeniem czynnej pracy zawodowej składam Pani w imieniu Rady miejskiej w Chojnowie i swoim własnym serdeczne podziękowania za wieloletnią ofiarną pracę dla dobra oświaty chojnowskiej jako nauczyciela i dyrektora szkoły - powiedziała przewodnicząca Rady Stanisława Janczyn wręczając kwiaty i list gratulacyjny.
W jednym z kolejnych punktów sesji przewodniczący Zarządu Andrzej Dwojak zdał relację z prac Zarządu w okresie między sesjami.
***
- Pani Przewodnicząca!, Panie i Panowie Radni!, Zaproszeni Goście! -
część tematyczną sesji rozpoczął wiceburmistrz Jan Serkies.
- Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będziemy oceniać funkcjonowanie oświaty w mijającej kadencji. Dziedziny życia społecznego, która przeszła w ostatnich latach największe zmiany. Wprowadzenie tych zmian wymagało od władz samorządowych, dyrektorów, nauczycieli i rodziców zaangażowania, wzajemnej współpracy i woli zrozumienia potrzeby wprowadzenie tych zmian. Ważnym fragmentem reformy edukacyjnej było ustalenie nowych kompetencji samorządów terytorialnych jako organów prowadzących placówki oświatowe. Drugim, integralnie z tym związanym faktem, było precyzyjne rozdzielenie zadań między zarządzaniem a sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi. Taki wyraźny rozdział organu prowadzącego od nadzoru miał dać korzystny układ na współdziałanie tych instytucji. Skoro gminy mają prowadzić szkoły pod względem finansowym muszą mieć na to wpływ. Zgodnie z kompetencją dającą samorządowi możliwość kontroli nad prawidłowością dysponowania przyznanymi placówce środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem, we współpracy z Kuratorium, Urzędem Marszałkowskim, dyrektorami placówek oświatowych dokonano szeregu zmian w wyglądzie szkół i przedszkoli.

Miejski Zespół Szkół:
- 1999 r. - modernizacja kotłowni, uruchomienie pracowni komputerowej w szkole Podstawowej i Gimnazjum, biblioteki multimedialnej, remont sali gimnastycznej
- 2000 r. - kapitalny remont zaplecza sali gimnastycznej, modernizacja boiska szkolnego
- 2001 r. - kolejna pracownia komputerowa / jedna z wcześniejszych w 2000r. została przekazana do SP Nr 3/, uruchomienie monitoringu

Zespół Szkół Ogólnokształcących:
- 1999r. - modernizacja kotłowni,
- 2000r. - uruchomienie pracowni komputerowej, biblioteki multimedialnej
- 2001r. - uruchomienie drugiej pracowni komputerowej
- 2002r. - uruchomienie monitoringu, gruntowny remont auli

Szkoła Podstawowa Nr 3:
- 2000r. - uruchomienie pracowni komputerowej, remont biblioteki
i uruchomienie w niej zestawu multimedialnego, uruchomiono salkę gimnastyczną, gruntowny remont szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 4:
- 1999r. - remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
- 2000r. - modernizacja korytarzy szkolnych /ułożenie glazury/
- 2001r. - uruchomienie pracowni audiowizualnej
- 2002r. - uruchomienie pracowni komputerowej, monitoringu, bieżące prace remontowe zaplecza kuchennego
Przedszkola
- 2000r. - remont Przedszkola Nr 3 na ul. Krasickiego
- 2001r. -remont Przedszkola Nr 1 na ul. W. Polskiego
- 2002r. - uruchomienie kotłowni w Przedszkolu Nr 1
W realizacji większości prac związanych bezpośrednio z wprowadzaniem reformy w oświacie chojnowskiej należy podkreślić bardzo dużą pomoc otrzymaną ze strony Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Delegatury w Legnicy.
Wymierną pomocą w zmianie wyglądu naszych placówek oświatowych służyli niektórzy dolnośląscy posłowie, którym sprawy dzieci i młodzieży są szczególnie bliskie sercu.
Bezpośrednimi realizatorami założeń reformy byli i są dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, którzy wykazują się dużym zaangażowaniem, cierpliwością i zrozumieniem.
W imieniu Komisji Oświaty zabrał głos jej Przewodniczący - Tadeusz Bobyk.
"Wprowadzenie reformy wymusiło zmiany profilów szkół i ich obwodów. Obecnie w mieście funkcjonują dwie szkoły i dwa gimnazja.
od początku wprowadzania reformy miasto Chojnów uczestniczyło w programach rządowych mających na celu doposażanie szkół.
Szkoły nasze wzbogaciły się o pracownie komputerowe, biblioteki multimedialne, salę audiowizualną oraz nowoczesne zaplecza sportowe.
Myślę, że zadowalający stan obecnej oświaty jest jedną z niewielu dziedzin, którymi na zakończenie naszej kadencji możemy się pochwalić.
Szczególną role w osiągnięciu takiego stanu odegrali Dyrektorzy szkół. To przecież na ich barkach spoczął obowiązek wykonania tych zamierzeń.
W realizacji reformy zaangażowani byli również dolnośląscy parlamentarzyści. Chojnowskie szkoły pozyskały życzliwego opiekuna w osobie Pani Bronisławy Kowalskiej. Dzięki jej pomocy udało się wykonać szereg prac remontowych.
Uważam, że dzięki zaangażowaniu osób za to odpowiedzialnych udało nam się bezpiecznie zakończyć ten trudny etap funkcjonowania oświaty ".
W dyskusji, która rozpoczęła się po wystąpieniach zabrali głos między innymi: Mirosława Spes, która w swej wypowiedzi podkreśliła ważną rolę jaką spełniają w edukacji młodzieży nauczyciele. Jan Rybczyński wyraził swoje zdanie na temat możliwości dalszej współpracy w dziedzinie oświaty z ościennymi samorządami.

Swoje uwagi na temat oświaty w kontekście społecznym i wychowawczym wyraził radny Jerzy Kucharski.
- Przedstawiony tutaj obraz szkolnictwa odebrać można jako odbicie pozytywnych działań obecnej rady. Tymczasem w szkołach nie jest tak kolorowo. Młodzież bierze narkotyki, wpada w nałóg alkoholowy, coraz częściej posuwa się do przemocy. Montowanie monitoringów w szkołach, zamykanie placówek na klucz sprowadza się raczej, według mnie, do tworzenia swoistych gett, a nie miejsc mających czegoś pozytywnego tych młodych ludzi nauczyć. Dlaczego absolwenci szkół podstawowych, teraz gimnazjów, uciekają do ościennych miast w poszukiwaniu szkół średnich. Czyż nie jest to zastanawiające? Kolejne nowoczesne boisko nie rozwiąże problemów z którymi boryka się młodzież, ich rodzice i my nauczyciele.

Zarówno jeden jak i drugi aspekt sprawy zaliczyć można do tych "spraw morze", które nie znajdują pointy podczas jednej sesji rajców. Należy domniemać, że tego typu aspekty polskiego szkolnictwa jeszcze nie raz wypływać będą podczas posiedzeń radnych i dotyczyć będą jeszcze wielu kadencji...

E.G.


E.G.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
8QaA3deO2014-03-05LcCLGLcEFF
iSQDroPI32014-01-21EzA9eg1m

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama