W Rocznicę Września - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyW Rocznicę WrześniaJak co roku, tradycyjnie, Chojnów obchodził rocznicę "polskiego września" - wybuchu II wojny światowej. 63 lata minęło od momentu, kiedy armia hitlerowska, a później sowiecka, przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Rozpoczął się okres sześcioletniej nocy okupacyjnej...
W minioną niedzielę 1 września pod obeliskiem przy ul. Chmielnej zebrali się kombatanci zrzeszeni w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnowie. Obecni byli gospodarze miasta z burmistrzem Andrzejem Dwojakiem, Janem Serkiesem i Stanisławą Janczyn, oraz gminy - z wójtem Adamem Grabowieckim, Jerzym Filipem i Januszem Cyganem. Obecne było kierownictwo Starostwa Powiatowego ze starostą Mieczysławem Kasprzakiem. Z ramienia władz wojskowych w uroczystości uczestniczył mjr Sławomir Terpiłowski.
Pogoda nie nastrajała do wystąpień pod gołym niebem, padał deszcz. Zapalono znicze. Płytę przed obeliskiem pokryły wiązanki kwiatów od: Starostwa Powiatowego w Legnicy, władz miasta i gminy Chojnów oraz Zarządów Kół Miejskiego i Gminnego ZKRPiBWP i Zarządu Koła Związku Sybiraków w Chojnowie.
Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć tych wszystkich, którzy krwią i męczeństwem okupili tę, która dla wszystkich narodów jest najważniejsza, a której na imię Niepodległość.
* * *
Kolejnym punktem uroczystości była Msza św, w intencji Ojczyzny i za dusze tych, którzy z wojny nie powrócili. Miała ona miejsce w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie. Celebrował ją i homilię wygłosił ks. kan. Władysław Bystrek.
* * *
Po Mszy św uczestnicy uroczystości udali się do Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie. W sali kinowej MDK zjawił się przedstawiciel parafii chojnowskich ks. kan. Władysław Bystrek - proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia M.M.P. w Chojnowie.
Do rocznicy nawiązał prezes Koła Gminnego ZKRPiBWP Jan Borysionek, udzielając głosu referentowi - Leonowi Jasińskiemu. W swoim wystąpieniu Leon Jasiński naświetlił sytuację, jaka poprzedziła wybuch II wojny światowej. Mówca zwrócił uwagę na obecną sytuację kraju a także naszego miasta w okresie zbliżających się wyborów do władz samorządowych.
Z kolei głos zabrał burmistrz Andrzej Dwojak. W czym tkwiła wówczas siła naszego kraju? Na to pytanie, Wy, szanowni Kombatanci, znacie odpowiedź. Ta siła tkwiła w Was. To Wy byliście żołnierzami tej armii, która w pierwszym etapie stawiała opór hitlerowskiej i sowieckiej agresji. Wy zablokowaliście drogę najeźdźcy na wielu frontach wojny. Własną krwią, okupiliście wolność i niepodległość Ojczyzny. Staliście się symbolem walki z próbą siłowego przekształcenia ówczesnego europejskiego porządku. I, choć wówczas tamta kampania zakończyła się klęską, było to tylko niepowodzenie pozorne. Przegraliście bitwę, ale nie przegraliście wojny. Za Wami poszli inni. Dzięki Waszemu oporowi we wrześniu 1939 roku, stworzone zostały kilka lat później siły zbrojne, które ruszyły dwoma drogami - tą krótszą, bezpośrednio znad Oki do Polski, oraz, znacznie dłuższą, wiodącą przez Palestynę, Afrykę i Włochy. Celem obydwu dróg była Wolna i Niepodległa Rzeczpospolita.
Wasza walka stała się wzorem dla kolejnych pokoleń. Zapoczątkowała ona opór zbrojny, którego przykładem były barykady powstania warszawskiego, a po latach okupacji, poznański czerwiec, gdański i szczeciński grudzień, kolejny radomski czerwiec, i w efekcie - ogólnonarodowa, wielomilionowa "Solidarność" w 1980 roku. - podsumował
Chciałbym, z okazji dzisiejszej rocznicy, złożyć Wam, Szanowni Kombatanci, i Sybiracy, którzy dziś jesteście z nami, życzenia zdrowia, sukcesów i zadowolenia z życia w Wolnej i Niepodległej, naszej wspólnej Ojczyźnie. - zakończył burmistrz Dwojak.
Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał mjr S. Terpiłowski, wręczając decyzję Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o nadaniu oficerskiego tytułu podporucznika Józefowi Sandeckiemu - żołnierzowi kampanii wrześniowej z 1939 roku. Pan J. Sandecki odebrał gratulacje i życzenia od Burmistrza Andrzeja Dwojaka, prezesa Jana Borysionka i wójta Adama Grabowieckiego.

W części artystycznej akademii wystąpił znany w Chojnowie chór parafialny pod kierunkiem p. Zygmunta Grabana - również kombatanta II wojny światowej. Chór istnieje w Chojnowie od wielu lat. Przewinęło się przez niego wielu mieszkańców grodu nad Skorą.
Całość imprezy muzycznie oprawiła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach pod batutą niezawodnego kapelmistrza Jana Buńkowskiego. Orkiestra wystąpiła pod obeliskiem uświetniając swym występem całą uroczystość, a także akademię w MDK.

Opr.
Jerzy Józefowicz


J.J.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama