Katyń w poezji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKatyń w poezji      Niezwykle wzruszające było spotkanie z poetką Alicją Patey-Grabowską, które odbyło się 21 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach tegorocznych obchodów Dnia Sybiraka.
A przyczyn wzruszenia było kilka. Nie tylko temat spotkania – tragedia katyńska - ale i nasz specjalny gość i uczestnicy spotkania. Bo było to spotkanie kilku pokoleń. Obok licznie przybyłych członków chojnowskiego Związku Sybiraków, kombatantów, byli i ci , którzy II wojnę światową znają tylko z opowiadań, książek czy filmów – wśród nich młodzież z Gimnazjum nr 2. I to właśnie kilka uczennic tej szkoły przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza Jadwigę Stachowicz rozpoczęło spotkanie prezentując wiersze z antologii „Krzyk o świcie: Katyń w poezji" opracowanej przez Alicję Patey-Grabowską. Pięknej recytacji towarzyszyła powaga i zaduma. I tak było potem już do końca tej niemal półtoragodzinnej opowieści o bolesnej przeszłości, opowieści poetki, a jednocześnie córki oficera zamordowanego w Katyniu. Niektórzy z nas płakali. Bo nie tylko słyszeliśmy, ale widzieliśmy małą Alicję nie znającą ojca, dorastającą w cieniu prawdy, o której nie wolno było mówić. Widzieliśmy, jak po latach milczenia, kiedy pragnienia wolności narodu polskiego nie dało się już zatrzymać, pojechała z pierwszą oficjalną delegacją do Katynia. W niecały rok potem ujrzała ojca po raz pierwszy – w warszawskim archiwum, na cudem ocalałej fotografii...
Postanowiła ocalić pamięć o Katyniu, w tym co jest dla niej bardzo ważne – w poezji.
Tak powstała antologia „Krzyk o świcie", gdzie obok wierszy m.in. Czesława Miłosza, Kazimierza Wierzyńskiego są utwory jeńców obozu w Starobielsku i Kozielsku, a także wiersze dzieci zamordowanych, w tym trzy jej teksty.
Swoimi refleksjami związanymi z Katyniem podzielili się również inni uczestnicy spotkania: Regina Więcław, Tadeusz Bisiorek i Józef Marciniszyn.
Spotkanie to było nie tylko zadumą nad naszą historią, ale okazją do poznania poetki, człowieka niezwykle wrażliwego i ciepłego. Dowiedzieliśmy się, jak zaczęła się jej literacka pasja, o czym i w jaki sposób pisze. Alicja Patey-Grabowska podkreśliła, że w procesie tworzenia najważniejsze jest dla niej natchnienie. Usłyszeliśmy kilka bardzo poruszających wierszy.
I chociaż spotkanie z poetką skończyło się dla nas zbyt szybko, to w bibliotece pozostały jej książki i obietnica, że jeszcze nas odwiedzi.


Alicja Patey-Grabowska
poetka, autorka utworów dla dzieci i sztuk scenicznych, urodziła się w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę średnią i studia wyższe (filologię polską na UW).
W 1961 r. debiutowała jako poetka w „Almanachu Młodych".
Wydała zbiory wierszy: „Z kręgu" (1968), „Adam-Ewa", „Drzewo od wewnątrz", „Rana ziemi", „Oto ja kobieta", „Zwierzyniec", „Znamię czasu", „Oda do ciała"„W imię miłości". Utwory dla dzieci: „Kołysanka", „Przed snem", „Przygoda Kropelki", „Wigilijny wieczór", „Przygody lalki Babi i pajacyka Koko", „Przedziwna historia o skrzatach, elfach i trollach".

Jest autorką antologii: wierszy współczesnych poetek „Ja i Ty", „W imię miłości" (prezentacja twórczości poetek od XVIII w.) oraz antologii wierszy katyńskich „Krzyk o świcie".

Zajmuje się popularyzacją polskiej poezji na terenie bibliotek i szkół w kraju i zagranicą. Chojnów odwiedziła w 1993 r. Jej wiersze znalazły się w wielu zagranicznych antologiach, m. in. w j. niemieckim, włoskim, greckim, japońskim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim.
Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama