Wybieramy radnego - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyWybieramy radnegoWojewoda Dolnośląski zarządzeniem nr 159 ogłosił wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Chojnowa w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Zegzdryna. 27 listopada w okręgu wyborczym nr 5 (lokal przy ul. Krasickiego - Przedszkole Miejskie nr 3) mieszkańcy ul. Brzozowej, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzkiej, Kilińskiego (od nr 25 do 35), Krasickiego, Paderewskiego, Sienkiewicza i Słowackiego pójdą do urn, decydować o wyborze swojego przedstawiciela.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Legnicy


W związku z zarządzeniem nr 159 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa w okręgu wyborczym 5

wzywam


pełnomocników komitetów wyborczych do zgłoszenia kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie. Przy zgłaszaniu kandydatów do składu komisji pełnomocnicy są obowiązani przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu uwierzytelnioną kopię dokumentu o utworzeniu komitetu wyborczego. Kandydatem może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, jest pełnoletnia i stale zamieszkuje na obszarze działania Rady Miejskiej Chojnowa. Zgłoszenia wraz z oświadczeniami osób zgłaszanych do składu komisji należy składać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Legnicy, Plac Słowiański 1, pokój 403 (IV piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 10 października 2005 roku.
Komisarz Wyborczy
w Legnicy


Lech Mużyło
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
BOZdCm4II2015-11-21pDuXCan36C3

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama