Sprawozdanie 9/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie 9/05 z pracy Burmistrza Miasta ChojnowaSprawozdanie 9/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 28 września 2005r. do dnia 26 października 2005r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Trwa budowa budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej – układany jest strop nad II piętrem.
2. Obecnie trwają prace:
- przy budowie ul. Samorządowej – układanie są chodniki i krawężniki wraz z korytowaniem drogi do budynku nr 4, oraz wykonywana jest podbudowa ulicy i miejsc postojowych przy budynkach nr 1,2,3.
- przy przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej, Cichej, Młynarskiej i Złotoryjskiej,
- ziemne przy budynku Gimnazjum Nr 2, oraz kontynuowany jest remont łazienki na I piętrze Gimnazjum.
3. Kontynuowane są prace przy adaptacji budynku administracji szkół na Centrum Edukacyjne – wykonywana jest elewacja, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu, przeprowadzono dezynsekcję i dezynfekcję strychu budynku.
4. Wykonywany jest remont nawierzchni deptaka na środkowym zieleńcu w Rynku.
5. Odnawiane są elewacje budynku na ul. Niemcewicza przyległego do Rynku.
6. Zlecono wykonanie projektu na przepięcie przyłącza kanalizacyjnego Przychodni Rejonowej do sieci kanalizacyjnej w ul. K. Wielkiego wraz z likwidacją szamba.
7. Rozstrzygnięto przetarg na zakup 120 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, plastik) – realizacja zamówienia potrwa do 31.11.2005r.
8. Zamontowano nowy stół do tenisa stołowego w rejonie ul. Sikorskiego-Maczka (przy placu zabaw).
9. Wykonano nawierzchnię z polbruku przed budynkiem socjalnym na stadionie miejskim.
10. Zakończono II etap budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej.
11. Zakończono przebudowę kanalizacji ul. Ciemnej, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego, obecnie trwa odtwarzanie nawierzchni chodników i jezdni.
12. Wykonano korytowanie i utwardzenie nawierzchni drogi przy garażach (ul. Legnicka i Sikorskiego).

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in. :
1. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- działki budowlanej przy ul. Broniewskiego 2b,
- nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
- działki budowlanej przy ul. Solskiego,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym przy ulicy Witosa - dz. 2/12,
- działek pod zabudowę garażami przy ul.Zielonej,
2. Wydano dwie decyzje na podział działki:
- przy ul.Witosa 9 w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
przy ul.Głowackiego w celu sprzedaży w drodze przetargu,
3. Przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne w obrębie 3 w granicach działek nr 376/1, 376/33 i 271/4 o łącznej pow.0,7846 ha. Na właścicielu ciąży obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntu na skutek podziału działek, ustalono odszkodowanie porównywalne z opłatą adiacencką w kwocie 92 357,60 zł. W związku z powyższym wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.
4. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 2 decyzje zezwalające na usunięcie 2 drzew (lipa i świerk) z obowiązkiem nasadzenia dla osób fizycznych,
5. W związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy dokonano inwentaryzacji miejsc i ilości prowadzonych hodowli drobiu na terenie miasta oraz przeprowadzono kampanię informacyjną poprzez umieszczenie komunikatów i informacji w w/w sprawie na tablicach ogłoszeń, w Gazecie Chojnowskiej i bezpośrednio u hodowców .

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. :
1. Dodatki mieszkaniowe : przyjęto 105 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 74 wnioski, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 8.424 zł, (wydano 70 decyzji pozytywnych i 4 negatywne).
Za miesiąc X.2005 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 73.143,49 zł.
2. Dowody osobiste - wydano 115 dowodów osobistych.
3. Sprawy wojskowe - sporządzono wykaz przedpoborowych rocznika podstawowego w związku z przeprowadzaną rejestracją przedpoborowych (rejestracja w trakcie).
4. Sprawy dot. wyborów - zaktualizowano rejestr wyborców, przygotowywano listy spisów wyborców (liczba wyborców w spisie wyborców - 11.689) dla 7-u obwodów głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzano meldunki - dane liczbowe wyborców głosujących w poszczególnych obwodach głosowania, wydawano 70 zaświadczeń o prawie do głosowania.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
8DWYGJmi69qx2015-11-217ww1gXOOpn
4bXnRvFV2014-03-01IsfwrWtBe
5Bg8icvAZHw2014-01-20pHluOA4ufi

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama