Chojnowskie rozmaitości 2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyChojnowskie rozmaitości 2Sesja Rady Miejskiej - 25 września

25 września o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Chojnowie zbierają się na LIV sesji radni Rady Miejskiej w Chojnowie. Radni przyjmą informację przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 2002 roku oraz realizacji inwestycji w Chojnowie w 2002 roku.
Radni przyjąć mają uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie miasta na rok 2002;
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- ustalania liczby limitów przeznaczonych do wydania w roku 2003 nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówek;
a także inne projekty uchwał niezbędnych do podjęcia.

Paszporty w Chojnowie

17 czerwca 2002 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta Chojnowa w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ogłoszone dnia 7 sierpnia 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170.
W związku z powyższym od dnia 23 września 2002 r. nastąpi realizacja porozumienia w zakresie:
- przyjmowanie podań o wydanie paszportu,
- wydawanie wnioskodawcom wystawionych przez Wojewodę paszportów,
- odbieranie od zainteresowanych oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu,
- stwierdzenie własnoręczności podpisu rodziców bądź opiekunów prawnych, wyrażających zgodę na wystawienie paszportu osobom małoletnim,
- anulowanie dotychczas ważnych paszportów osobom odbierającym nowy dokument paszportowy.
Powyższe zadania prowadzone będą w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. nr 1 w dniach od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00, w stosunku do osób zameldowanych na terenie miasta Chojnowa na pobyt stały.

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich
Teresa Jakuć


Haiku w Chojnowie

Mieszkańcom grodu nad Skorą słowo "haiku" z pewnością nie jest obce. Znaczny w tym udział ma także nasz tygodnik. Na naszych łamach od 1997 roku w rubryce PILEUS opracowywanej prze p. Felixa Szutę zamieszczane były nowe formy poetyckie, które powstały z inspiracji japońskich gatunków poetyckich: tanka, renga, a przede wszystkim haiku.
Okazją do bliższego poznania trzywersowego, nierymowanego wiersza stały się też Ogólnopolskie Warsztaty Haiku połączone z Ogólnopolskim Konkursem Haiku o Laur Kwitnącej Wiśni, które odbyły się w Chojnowie w 1988 i 1989 roku.
Za kilka dni znowu będzie u nas "haikowo". Tym razem sprawi to promocja książki Ewy Tomaszewskiej pt. "Antologia polskiego haiku". Jest to publikacja naprawdę niezwykła. I to nie tylko ze względu na swoją tematykę, ale również fakt, że wśród kilkudziesięciu prezentowanych autorów, obok m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Czesława Miłosza - znaleźli się twórcy z Ziemi Chojnowskiej: Izabela Baszczyn, Danuta Fluder-Konarska, Janusz Kamiński-Serediuk i Elżbieta Makowska.
Wspólnie z organizatorami: Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnowie i Miejskim Domem Kultury zapraszamy więc 27 września br. o godz. 10.00 do Miejskiego Domu Kultury na imprezę literacką "POLSKIE HAIKU".
W programie: spotkanie z Ewą Tomaszewską, autorką "Antologii polskiego haiku", wykład Tadeusza Sznercha "Haiku w regionie legnickim" oraz prezentacja utworów haiku - Małgorzata Krzywda.
* * *
W związku z przygotowaną do druku antologią twórców haiku z terenu legnickiego, pracownia LEUKOSTIGMA zwraca się do poetów piszących, czy podejmujących próby z formą haiku o przesłanie swoich utworów wraz z krótką notą biograficzną na adres:
Pracownia LEUKOSTIGMA
przy Legnickiej Bibliotece Publicznej
ul. Piastowska 22
59-220 Legnica
Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 15 września 2003 r.
Bliższych informacji udziela autor antologii Felix Szuta, tel. (0-76) 845-50-54.

Wanda Chotomska w Bibliotece

25 września br. Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie odwiedzi ta bardzo znana autorka książek dla dzieci i młodzieży, scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych, widowisk teatralnych i telewizyjnych dla dzieci. Wszystkich chętnych zapraszamy na to niezwykłe spotkanie.


Red.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama