Na LII sesji cz.1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LII sesji cz.1      Podczas czterdziestej drugiej sesji Rady Miejskiej Chojnowa wiodącym tematem była służba zdrowia. Informację o przygotowaniu placówek służby zdrowia do świadczenia opieki medycznej w 2006 roku mówili przedstawiciele jednostek działających na terenie miasta oraz dyrektor Pogotowia Ratunkowego i dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział Legnica.

Bolesław Jakubiak – Przychodnia Rejonowa
W chojnowskiej Przychodni Rejonowej zaoptowanych jest ponad 18 tysięcy pacjentów. Po zamknięciu Gabinetu Lekarza Rodzinnego większą część pacjentów państwa Zegzdrynów przejęła przychodnia. Pracę znalazł tu także personel zatrudniony dotychczas w Gabinecie Rodzinnym.
Borykająca się od kilku lat z problemami finansowymi przychodnia, według słów jej kierownika, powoli, systematycznie zaczyna wychodzić na prostą. Sytuacja nie jest idealna, na placówce wciąż jeszcze ciążą zobowiązania finansowe, ale dług się zmniejsza i w tym roku znajdą się nawet fundusze na drobne inwestycje w placówce.
- Działalność przychodni nie ulegnie w tym roku w zasadzie żadnym zmianom – mówi Bolesław Jakubiak. – Zakontraktowaliśmy, na podobnych warunkach, te same świadczenia jakie mieliśmy w roku 2005. Nasi pacjenci będą więc mieli większość gabinetów specjalistycznych na miejscu i tylko w sporadycznych wypadkach porady będzie trzeba szukać w innej placówce.

Poradnie Specjalistyczne:
- ginekologiczno-położnicza,
- otolaryngologiczna,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- preluksacyjna,
- fizjoterapii (rehabilitacja).
Pracownie:
RTG, EKG, USG
Punkt Szczepień, Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
Laboratorium analityczne
Gabinety medycyny szkolnej
Poradnia dla dzieci POZ
Poradnia lekarza POZ***

Marek Kwapisz – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Rok 2006 rozpoczął się dla nas pomyślnie. Mimo kłopotów ze specjalistami, których, jak wiadomo w naszym kraju ubywa, udało się pozytywnie przeprowadzić negocjacje, dzięki którym przychodnia działa bez zakłóceń. Cały czas staramy się podnosić standard naszych usług i warunków w jakich przyjmujemy pacjentów – remontujemy pomieszczenia, przystosowując je do potrzeb lekarza i oczekiwań chorych, systematycznie wymieniamy i zakupujemy nowy medyczny sprzęt.
Placówka, która działa od pięciu lat, oferuje pacjentom 16 poradni specjalistycznych, nowoczesny sprzęt, zabiegi światłolecznicze i krioterapii oraz zajęcia terapeutyczne. Specjaliści, podobnie jak w przychodni rejonowej, przyjmują w ramach kontraktów, wizyty są więc bezpłatne, wymagana jest tylko wcześniejsza rejestracja.

Poradnie Specjalistyczne:
- okulistyczna, neurologiczna, psychiatryczna, dermatologiczna, laryngologiczna i alergologiczna, diabetologiczna, chirurgiczna, ginekologiczna, reumatologiczna, urologiczna, onkologiczna, ogólna, pediatryczna oraz lekarz kardiologii.

***

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – Andrzej Hap

- Działalność legnickiej stacji Pogotowia Ratunkowego oceniana jest pozytywnie. Jesteśmy jedną z większych jednostek - zatrudniamy ponad 500 osób. Dzięki dobrej organizacji, jako nielicznym, udało nam się „o własnych siłach" wyjść z wieloletnich zaniedbań ekonomicznych i ze spirali zadłużenia. Zaowocowało to możliwością inwestycji - m.in. zakupiliśmy nowe ambulanse. Dzięki temu w Chojnowie zamieniono poloneza na toyotę.
W naszym mieście dyżurują dwa zespoły wyjazdowe – karetka reanimacyjna (24 godziny na dobę) i karetka wypadkowa (12 godzin dziennie).
Rozwój pogotowia idzie cały czas w kierunku tworzenia Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, którego Chojnów, jak podkreślił A. Hap, jest wzorcowym przykładem.
- Naszą ambicją na ten rok i lata kolejne jest rozbudowanie systemu teletransmisji, która polega na przekazywaniu do szpitala, drogą elektroniczną, badań wykonanych w karetce. Przyspiesza to zdecydowanie diagnozowanie pacjenta, a co za tym idzie, jego leczenie. Pomóc mają w tym środki unijne, o które będziemy usilnie strać się w najbliższych miesiącach.

***

Małgorzata Członka- prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Niebieski Parasol"

Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny działający w naszym mieście od pięciu lat zajmuje się opieką nad osobami starymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Obecnie przebywa tu 80 osób, przez ostatnich dwanaście miesięcy roku ubiegłego było ich ponad 200. Zatrudnionych jest tu ponad 40 osób, dodatkowo, rotacyjnie pracują tu pracownicy interwencyjni, stażyści czy poborowi w ramach zastępczej służby wojskowej.
Ośrodek utrzymuje się z odpłatności regulowanych przez pacjentów i dofinansowań np. z ośrodków pomocy społecznej. Dzięki współpracy z włoskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskim w Forrli i naszym miastem partnerskim w niemieckim Egelsbach, placówka jest doposażona w sprzęt medyczny i materiały budowlane, które zdecydowanie poprawiają jakość świadczonych usług i warunki bytowe. Pracownicy
Ośrodka od wielu lat organizują także akcje charytatywne, dzięki którym udało się przeprowadzić kilka remontów w salach oraz zmodernizować nieekonomiczną dotychczas kotłownię.
„Niebieski Parasol" planuje w najbliższym czasie uruchomienie w budynku administracji Rodzinnego Domu Seniora.
- Zarząd Stowarzyszenia podjął już decyzję o otwarciu takiego domu – wyjaśnia M. Członka. – Zależy nam na tym, aby znalazło tu ciepłą i serdeczną atmosferę kilkoro starszych ludzi, którym w jesieni wieku tego ciepła brakuje. Jest to dla nas wyzwanie, ale wierzę, że jeszcze w tym roku będziemy przecinać wstęgę podczas otwarcia tej placówki.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
VKhZwhRhJnb2014-03-05dZvLKdIcu2nq
WLxY7XYg4p2014-02-11fa8kHGpvh5K
o7Prjf3fE2014-01-19JQiOiwGFcB6
WkNm0jxISX9v2013-09-11UWGMlKV7kX8B
.jhgmkj;.kl2006-04-07;ljkhggf

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama