Chojnów laureatem „Przejrzystej Polski” - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyChojnów laureatem „Przejrzystej Polski”
      W ubiegłym numerze „Gazety Chojnowskiej" podaliśmy krótką informację o wyjeździe burmistrza do Warszawy, w celu odebrania certyfikatu „Przejrzystej Polski". O akcji ogłoszonej kilka miesięcy temu przez „Gazetę Wyborczą" pisaliśmy wielokrotnie. Do programu „Przejrzysta Polska", na około 3000 gmin w kraju, przystąpiło 764 gmin i powiatów. Chojnów był jednym z 403 samorządów, które otrzymały dokument potwierdzający rzetelność, otwartość i sumienność codziennej działalności.
Aby otrzymać tytuł „Przejrzystej" należało spełnić kilka wymogów.

Zadanie przejrzystości
To zadanie polegało na opracowaniu przez pracowników urzędu opisu usług świadczonych w samorządzie. Wykonano także system oznakowania wewnętrznego, uruchomiono punkt informacyjny dla mieszkańców.

Zadanie braku tolerancji dla korupcji
W tym przypadku należało wypracować i wdrożyć kodeks etyczny pracowników urzędu.

Zadanie partycypacji społecznej
Tajemniczo brzmiące zadanie polegało na opracowaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W naszym mieście działa wiele związków, stowarzyszeń czy kół, które urząd wspiera od lat, ten wymóg nie był więc niczym nowym dla urzędników.


Zadanie przewidywalności
W tym przypadku należało przygotować krótki materiał przybliżający mieszkańcom istniejący w mieście aktualny strategiczny dokument rozwojowy. W wyniku tego zadania powstał „Informator o planach rozwojowych miasta i kierunkach działania samorządu w okresie najbliższych lat", który trafił bezpośrednio do chojnowian.

Zadanie fachowości
Zadanie polegało na opracowaniu procedury naboru na każdy wakat w urzędzie oraz procedury konkursowej na stanowiska kierownicze. Jednocześnie przy tym zadaniu wprowadzono system oceny pracy urzędników, którą burmistrz dokonywać będzie każdego roku.

Zadanie rozliczalności
"Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" - informator pod takim tytułem mieszkańcy otrzymali kilka miesięcy temu, a miał on za zadanie w przystępny sposób wyjaśniać właśnie skąd miasto ma pieniądze i na co je wydaje.

- Prace nad wszystkimi sześcioma zadaniami trwały ponad rok – mówi burmistrz Jan Serkies. – Wierzę, że mieszkańcy naszego miasta docenią starania urzędników.

Wszystkim nam przecież zależy na udoskonaleniu funkcjonowania samorządu, na uczciwości i skuteczności działania. Przyznany miastu certyfikat dowodzi, że jesteśmy jednostką, która chce udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Będzie to miało z pewnością wpływ na podniesienie społecznego zaufania do urzędników i władz. Mam nadzieję, że przełoży się to także na pozytywny odbiór miasta przez potencjalnych inwestorów.

Uroczystość wręczenia certyfikatów poprzedziła debata na tematy samorządowe z udziałem wicepremiera Ludwika Dorna i posła Jana Rokity.
- Chcę wyrazić słowa wielkiego szacunku dla każdego z państwa – powiedział do wyróżnionych wójtów, burmistrzów i prezydentów Jan Rokita – Każdy, kto się tu znalazł, sam, z własnej inicjatywy, albo z inicjatywy środowiska, zrobił coś, aby jego społeczność była bardziej przejrzysta, mniej skorumpowana i bardziej przyzwoita. Każdy z państwa jest wzorem lokalnego lidera, społecznika, wzorem lokalnego rządcy.

- Wszystkim organizatorom i uczestnikom chcę wyrazić uznanie – dodał Ludwik Dorn.

      Kiedy w 2004 roku Gazeta Wyborcza rozpoczęła akcję pilotażową z udziałem 15 gmin, nikt nie spodziewał się, że kilka miesięcy później do akcji masowej włączy się blisko 30% krajowych samorządów. Nie wszyscy jednak okazali się na tyle „przejrzyści", by uhonorować ich prestiżowym tytułem. Chojnów znalazł się na liście laureatów i od tego momentu może prawnie posługiwać się logo i tytułem „Przejrzystej Polski".

teksty pomocnicze „Gazeta Wyborcza" 6 marca 2006 r.


Emilia Grzeskowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
cEm1ebDf9vH2016-07-27je1RiIyf0

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama