Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta cz.2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie z pracy Zarządu Miasta cz.2W zakresie nadzorowania wydatków budżetu miasta.
a) w dziale: transport -drogi publiczne i gminne wykonywano corocznie zadania w zakresie akcji zimowego utrzymania dróg, naprawy cząstkowe ulic miejskich, równanie dróg gruntowych oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto wykonano renowację konstrukcji i napraw
na wjazdach do miasta, remont kładki nad rzeką Skorą, oraz brakujące tablice z nazwami ulic łącznie z montażem. Ze względu na niezbędne oszczędności środków finansowych części prac wykonywano siłami prac interwencyjnych sposobem gospodarczym co pozwoliło ograniczyć wydatki w tej działalności ze 166.800 zł. w 1999 r do
155.983 zł w 2000 r.
79.677 zł w 2001 r.
47.095 zł w pierwszym półroczu 2002 r.
b) w dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oczyszczanie miasta corocznie wykonywano zadania z zakresu oczyszczania - zamiatanie miasta oraz zakupy niezbędnych koszy i pojemników na śmieci.
Wydatki w tym zakresie wynosiły
w 1999 r. - 120.436zł, w 2000 r. - 136.045zł, w 2001 - 109. 860zł, 2002 r. - w I półroczu 38.977zł.
Wydatki na sprzątanie miasta kształtowały się w granicach 107 do 110 tys. zł. Pozostałe
wydatki w poszczególnych latach uzależnione były od decyzji o zakupie koszy i pojemników.
c) w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - utrzymywanie zieleni, w mieście wykonywane są na bieżąco następujące zalecenia:
- konserwacja terenów zielonych objętych przetargiem
- konserwacja terenów zielonych systemem gospodarczym
- konkursy na najładniejszy ogród i balkon.
Ze względu na oszczędności środków finansowych od roku 2001 odstąpiono od organizowania konkursów na najładniejszy ogród i balkon.
d) W dziale Gospodarki Kom. i Ochrony Środ. - oświetlenie ulic, placów i dróg wykonuje się czynności związane z oświetleniem miasta, konserwacją oświetlenia, zakupu nowych opraw i wymianą żarówek oraz oświetleniem świąteczno - noworocznym. Poziom wydatków w tym zakresie wynosi od 227 tys. w roku 1999 do 238 tys w 2001r. Ze względu na ograniczone środki w budżecie nie wykonywano zakupu opraw.
      W roku 2000 zakupiono nowe sterowniki do oświetlenia ulicznego. Dla zwiększenia oszczędności zużycia energii elektrycznej dokonano w roku 2001 wyłączenia części opraw
w miejscach intensywnego oświetlenia oraz zmieniono ustawienia fotokomórek sterujących.
e) W dziale pozostałe działalności - zadania ogólne realizowane były następujące działania:
- prowadzenie targowiska
- odłów bezpańskich psów
- rozbiórka budynków i budowli
- inne zadania niesklasyfikowane w działach pozostałych.

Pozostałe zrealizowane czynności to remont dachu Deleżaka na ul. Złotoryjskiej, bieżące utrzymanie toalet miejskich, sfinansowanie części kosztów remontu kładki nad rzeką Skorą oraz kosztów związanych z wykonaniem i naprawą ławek parkowych.
Łącznie w tej działalności z roku na rok wydatkowano mniejsze kwoty i tak:
w 1999r. - 63.617zł, 2000 r. - 46.388 zł, 2001 r. - 51.253zł, 2002 r - I półrocze - 27.026 zł.
f) W dziale pozostałe działalności - Dom Chemika prowadzone są czynności polegające na wynajmie sali na imprezy okolicznościowe i przyjęcia, wynajem mieszkań i pokoi gościnnych, wynajem lokali użytkowych. Przy ogólnie stałych dochodach z tego obiektu występuje tendencja zmniejszania się kosztów utrzymania pomieszczeń i działalności.
Koszty te wynosiły w poszczególnych latach: 1999 r - 88.398zł., 2000 r - 78.456zł, 2001 r. - 63.124zł, 2002 r. do I półrocza 31.737zł,

W zakresie nadzoru nad gospodarką mieszkaniową
Od października 1998 r. do października 2002 r. dokonano przydziału 59 lokali mieszkalnych, przydziału 53 lokali socjalnych, 68 zamian międzylokatorskich, przyjęcia 264 wniosków o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych, przyjęcia 67 wniosków o przydział mieszkań do remontu własnego, przygotowano w grudniu 1999 r, w grudniu 2000 r., oraz w lipcu 2002 r., weryfikacji uchwał Rady Miejskiej w sprawach ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych, przyjęcia 19 uchwał w spr. ujęcia na liście przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych w obrębie list zasadniczej i dodatkowej, podjęcia uchwały Rady Miejskiej w spr. zasad polityki czynszowej.
W zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych od początku kadencji do 30 września br. przyjęto i rozpatrzono 7.568 wniosków, z których 7.285 rozpatrzono pozytywnie oraz 283 rozpatrzono negatywnie.
W analizowanym okresie wypłacono 41.299 dodatków mieszkaniowych na wartość 4.952.450,95zł.
W ramach dotacji otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3.035.417zł.,


Rada Miejska w Chojnowie
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama