„Jak Kopernik patrzył w niebo, tak my patrzmy w przyszłość swą” - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzy„Jak Kopernik patrzył w niebo, tak my patrzmy w przyszłość swą”
Te słowa szkolnego hymnu rozbrzmiewały głośno i dumnie w sobotę – 10 czerwca 2006 r. przy ulicy Konarskiego 4 przed budynkiem Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. Dzień to był szczególny – nadawano imię szkole, imię słynnego polskiego astronoma, znanego w świecie jako tego, który „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię"; tego, który „Per aspera, ad astra" – „Przez ciernie do gwiazd".
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00, mszą św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła, celebrowaną przez Jego Ekscelencję biskupa Tadeusza Rybaka. Podczas mszy poświęcono tak ważny dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły sztandar. Następnie zaproszeni goście, wraz z uczniami, nauczycielami, rodzicami, absolwentami prowadzeni przez Orkiestrę Strażacką pod batutą pana Jana Buńkowskiego, przeszli uroczyście pod budynek szkoły. Tu nastąpiło podniosłe przekazanie aktu nadania imienia dyrektorowi szkoły, wręczone przez pana Macieja Cieślę – zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa. Po czym burmistrz - Jan Serkies przekazał sztandar dyrektorowi szkoły. Potem odbyło się ślubowanie pocztu sztandarowego, odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej tak ważny dla szkoły moment. Po zakończeniu oficjalnej części zaproszeni goście, zwiedzając budynek szkoły, zapoznawali się z dorobkiem pracy uczniów i nauczycieli.

Zwieńczeniem obchodów stała się uroczysta akademia w Miejskim Domu Kultury. Młodzi konferansjerzy dumnie prezentowali dotychczasowy dorobek szkoły w formie „Galowego dziennika gimnazjalnego", a nastoletni aktorzy w przedstawieniu pt. „O Koperniku, świecie i odwiecznych wartościach" przypomnieli o roli prawdy, dobra, wiary, nadziei i miłości w życiu każdego człowieka.
Toteż Dyrekcja szkoły, Nauczyciele i Pracownicy gorąco dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Bez ich wsparcia finansowego i materialnego niemożliwe byłoby nadanie naszej uroczystości tak wysokiej rangi, dlatego szczególne podziękowania kierujemy do: Księdza Prałata– Tadeusza Jurka i Księdza Kanonika – Władysława Bystrka za organizację uroczystej mszy oraz do: pana Jana Wleklika – prezesa firmy „Yax" za wypożyczenie strojów; firmie Höcker, pani Alicji Hołodowskiej, która nieodpłatnie uszyła spódnice dla szkolnego chóru; dyrektorów szkół wystawiających poczty sztandarowe; pani Małgorzaty Sajnóg – właścicielki hurtowni pasmanteryjnej „Gośka"; dyrekcji Teatru Dramatycznego w Legnicy za nieodpłatne wypożyczenie kostiumów do przedstawienia; pana Bogdana Grabana za przygotowanie występu zespołu muzyki dawnej „All Antico"; pana Stanisława Muszyńskiego; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 – pana Mariusza Szklarza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 – pana Andrzeja Przybysza i dyrektora Gimnazjum nr 1 – pana Andrzeja Błaszczaka za pomoc przy realizacji uroczystości; pana Stanisława Horodeckiego – dyrektora Miejskiego Domu Kultury; panów: Jerzego Krakowskiego i Mirosława Podłaszczyka za niezawodną obsługę sprzętu nagłaśniającego i psychiczne wsparcie.

Specjalne wyrazy wdzięczności należą się również Burmistrzowi Miasta Chojnowa – panu Janowi Serkiesowi za ufundowanie sztandaru szkoły. Dziękujemy także gorąco wszystkim sponsorom: panu Andrzejowi Mrozowi, państwu Palczakom, posłance pani Bronisławie Kowalskiej, panu Adamowi Jagielnickiemu, panu Mirosławowi Turkowi, pani Barbarze Jasińskiej, panu Andrzejowi Ciekańskiemu, panu Edwardowi Piaseckiemu, panu Witoldowi Bobikowi, panu Kazimierzowi Makowcowi, pani Bogusławie Mrozik, panu Janowi Kryszczukowi, panu Bogdanowi Jóźwiakowi oraz panu Jerzemu Rucie.

Dziękujemy także wszystkim uczniom, rodzicom i absolwentom, którzy uczestniczyli we mszy świętej oraz w ceremonii nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi
Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie

Gimnazjum nr 2
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama