Podsumowanie kadencji - rozmowa z burmistrzem Janem Serkiesem - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyPodsumowanie kadencji - rozmowa z burmistrzem Janem SerkiesemJak ocenia Pan ostatnie cztery lata?
- Bez wątpienia był to czas wytężonej pracy. Od początku postawiliśmy na zmianę wizerunku miasta i jego estetyki. Trzeba jednak być świadomym, że nawet cztery lata intensywnej pracy nie naprawią wieloletnich zaniedbań.
Chojnów przez wiele lat był na jednej z ostatnich pozycji rankingowych dotyczących środków przeznaczanych na inwestycje. Kiedy obejmowałem urząd burmistrza, procent inwestycyjny w ogólnym budżecie wynosił niespełna 2. Dziś jest to ponad 21%, a miasto nie jest zadłużone. Sytuacja finansowa, pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje jest bardzo dobra. Z pewnością wiele możliwości otworzyła nam akcesja do Unii Europejskiej. Dużo zabiegów jednak kosztuje uzyskanie tych dofinansowań, podobnie jak innych środków pozabudżetowych, ale nie jest to niemożliwe. Muszę tutaj dodać, że mimo trudności – licznych procedur i żmudnej pracy merytorycznej - w okresie kadencji pozyskaliśmy ponad 3 mln złotych spoza miejskiej kasy. Między innymi dzięki tym środkom udało się zrealizować kilka znaczących inwestycji.
Do tych najbardziej istotnych z pewnością zaliczyć można budowę budynku socjalnego, Biblioteki Miejskiej, czyli Centrum Edukacyjnego i termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4. Nie mniej ważne dla mieszkańców były przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul.: Ciemnej, Konarskiego, Złotoryjskiej, Spacerowej, Cichej, Młynarskiej, Żeromskiego i w Rynku. Ulice Samorządowa, Nowa, Kazimierza Wielkiego, Maczka, Sikorskiego, Wolności, Spacerowa, Cicha i Młynarska zyskały nową nawierzchnię, a Asnyka, Łużycka i Kazimierza Wielkiego oświetlenie. Ponadto położyliśmy blisko 15 tysięcy metrów kwadratowych chodnika z kostki polbrukowej w różnych częściach miasta.
Myślę, że chojnowscy kibice zauważyli też zmiany na naszym stadionie –wyremontowaliśmy budynek pełniący funkcję szatni przeprowadziliśmy renowację murawy, wymieniliśmy ogrodzenie. Dzięki programowi Ministra Sportu i dotacji, jaką niedawno otrzymaliśmy, w obrębie tego terenu prowadzone są prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego z tworzyw syntetycznych z oświetleniem. Podobne boisko funkcjonuje już przy Gimnazjum nr 2 i warto tu podkreślić, że wybudowaliśmy je w całości z pozyskanych środków zewnętrznych.

Z myślą o ekologii i ekonomii wymieniliśmy w kilku placówkach, węglowe kotłownie, na nowe gazowe. Takie urządzenia ma już Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 3 i Miejskie Przedszkole nr 3. Obecnie wszystkie placówki podległe urzędowi opalane są już gazem. Wymiana stolarki okiennej w kilku placówkach podległych zaowocowała oszczędnościami, podniesieniem standardu pracy i estetyki.
Nie bez znaczenia w tej dziedzinie jest program segregacji odpadów, do którego przystąpiliśmy w momencie zakupienia pojemników do selektywnej zbiórki. A od kilku dni po naszych ulicach jeździ nowy specjalistyczny sprzęt, czyli nowoczesna, ekologiczna śmieciarka.

W najbliższych latach kontynuowane będą kolejne inwestycje infrastrukturalne – np. modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z funduszy Unii Europejskiej i budowa pływalni miejskiej. Wykonywane są dokumentacje projektowo-kosztorysowe, które będą podstawą do ubiegania się o środki unijne uruchomione w latach 2007-2013.

- Chojnów nie należy do przemysłowych potentatów, niemniej mamy zarejestrowanych ponad 900 przedsiębiorców. Czy według Pana to dużo w skali czternastotysięcznego miasta?

- Wydawałoby się, że dużo, ale problem bezrobocia wciąż jeszcze dotyka Chojnowa. Poprawa wizerunku miasta ma służyć z jednej strony poprawie jakości życia mieszkańców, z drugiej zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania. Przykładem nowopowstałych zakładów, na bazie zlikwidowanych jest dobrze prosperująca firma Apis, zajmująca się branżą papierniczą i spółka Feerum produkująca silosy zbożowe, montowane w gospodarstwach na terenie całego kraju i wschodniej Europy. W okresie ostatnich lat rozbudowały się także zakłady już istniejące, m.in. Höcker, PHU Kryszczuk, Dany, Kret i S-ka, RMA. Zwiększono w nich zatrudnienie, dzięki czemu obniżyła się skala bezrobocia w mieście.
Z wielką radością mogę powiedzieć, że we wtorek pan premier podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia w Chojnowie podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Procedury, które prowadziliśmy od zeszłego roku, szczęśliwie dobiegły końca. Spodziewamy się więc, że wkrótce inwestor – firma Impel Perfekta, rozpocznie budowę jednego z większych zakładów na terenie miasta.
Zależy nam także na rozwoju funkcjonujących już zakładów pracy i utrzymaniu dotychczasowych stanowisk. Stąd nasze działania wspierające lokalnych przedsiębiorców. Przede wszystkim uchwała o pomocy publicznej, która niesie za sobą ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w naszym mieście. Uruchomione „Okienko przedsiębiorczości" zajmuje się świadczeniem pomocy w sprawach związanych z rejestracją działalności gospodarczej oraz umożliwia uzyskanie informacji na temat sposobów ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Wielokrotnie zgłaszaliśmy też chojnowskie firmy do prestiżowych plebiscytów np. firma „Kret i S-ka" zdobyła pierwsze miejsce w dolnośląskim plebiscycie „Klucz sukcesu", a firma „Polers" uzyskała zaszczytną nominację.

- Wspominał Pan o zmianie wizerunku i estetyki miasta, ale to chyba nie tylko inwestycje?

- Bez wątpienia. Wiele o mieście i jego gospodarzach mówi pielęgnacja terenów zielonych. W trakcie obecnej kadencji posadziliśmy ponad tysiąc drzew i blisko 130 krzewów. Systematycznie prowadziliśmy pielęgnację koron drzew przy jednoczesnej redukcji tych, które zagrażały bezpieczeństwu. W mieście przybyło klombów i rabatowych donic, także ławek i koszy. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta zyskali 10 bezpiecznych placów zabaw.
O wizerunek miasta staraliśmy się zadbać także medialnie. Dziesiątki publikacji w różnego rodzaju periodykach lokalnych i ogólnopolskich, prezentacje na wystawach, stronach internetowych, sieci telewizji kablowej, udział w konkursach.
Naszą ambicją jest, aby Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, który zapoczątkowaliśmy cztery lata temu, stał się imprezą cykliczną i popularną w regionie. Mając na uwadze bogatą historię miasta i jego tradycje, chcemy popularyzować lokalne rzemiosło i rzemieślników, z których niegdyś Chojnów słynął.
W trakcie tych czterech lat udało nam się pozyskać także nowych przyjaciół. Podpisaliśmy dwie umowy partnerskie z miastem Egelsbach w Niemczech i Commentry we Francji. Program partnerstwa jest już realizowany – zawiązują się międzynarodowe znajomości, młodzież odwiedza się w partnerskich miastach, opracowywane są programy kulturalne, sportowe i towarzyskie.

- Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom Chojnowa podsumowując dotychczasową pracę?

Cztery lata kadencji, to efekt pracy szeregu ludzi. Władz samorządowych, pracowników Urzędu, służb jednostek podległych, pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Wszystkim im serdecznie dziękuję, a o jakości naszych wspólnych działań niech świadczy przyznany w tym roku Urzędowi certyfikat „Przejrzysta Polska".
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy angażowali się w życie miasta pracą społeczną, radą i pomocą oraz radnym, którzy wspierali mnie w działaniach na rzecz rozwoju miasta.

Rozmawiała


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama