Sesja L - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySesja LPodczas pięćdziesiątej sesji Rady Miejskiej Chojnowa, dominującym tematem była analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiona przez kierowniczkę placówki Ewę Wiszniewską.

      Dane dotyczyły głównie pierwszego kwartału tego roku. Podstawowym problemem według pani Wiszniewskiej jest niewystarczający rynek pracy, który rzutuje na sytuację materialną chojnowskiego społeczeństwa, a co za tym idzie i na funkcjonowanie MOPS-u. Znamienne są w tym przypadku statystyki i kwartalne zestawienia, które w bardzo jasny sposób przedstawiają pogłębiającą się skalę problemu.
W pierwszych trzech miesiącach 2002 roku, na liście świadczeniobiorców znalazło się 496 rodzin. 31% tej liczby posiada własne źródło dochodu, 69% żyje wyłącznie ze świadczeń społecznych.
      Już w kolejnych miesiącach, do 20 maja do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło około 50 nowych podań z prośbą o przyznanie finansowego wsparcia. W tym okresie liczba świadczeniobiorców wzrosła z 725 do 808.
Od kilku lat te cyfry rosną i można zakładać, że będą rosły nadal.
Rocznie tylko (a może aż) ok. 15 rodzin usamodzielnia się i przestaje korzystać z pomocy, ale przez dwanaście miesięcy na liście podopiecznych pojawia się kolejnych sześciesięciu potrzebujących.
      - Brak pracy, brak środków do życia, niemożność zapewnienia rodzinie godziwych warunków materialnych, często doprowadza do załamań i beznadziei - mówi Ewa Wiszniewska. - W takiej sytuacji pomoc finansowa z naszej strony nie jest wystarczająca. Depresja wymaga profesjonalnego wsparcia np. psychologa. Od 13 maja, 2 razy w miesiącu w naszym ośrodku przyjmuje psycholog, który zna i rozumie problemy tych ludzi. Zainteresowanie tą formą pomocy jest bardzo duże, a najbardziej pocieszający jest fakt, że rozmowy przynoszą pożądany skutek.
      Pracownicy chojnowskiego MOPS nie ograniczają się wyłącznie do zadań przewidzianych ustawą. Ich praca nie kończy się na wywiadach środowiskowych i wypłatach należnych świadczeń. Starają się wprowadzać inne rozwiązania angażując w nie świadczeniobiorców.
      - Jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma instytucjami czy osobami fizycznymi nawiązując szeroko rozumianą współpracę skierowaną na pomoc naszym podopiecznym. Zbieramy informacje, gdzie potrzebny jest dorywczy pracownik np. do prac porządkowych czy drobnych prac remontowych.
      Wbrew pozorom w Chojnowie jest wiele osób pragnących pomóc i wesprzeć nasze działania. Dzięki nim dzieci mają gorące posiłki zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i w czasie wakacji. Organizujemy wypoczynek letni, zimowy, spotkania wigilijne i wsparcie rodzinnych świąt. Pomagają przedsiębiorcy i osoby prywatne. Pomoc jest i finansowa i rzeczowa. W swoich pomieszczeniach dysponujemy magazynem, w którym przechowujemy przekazane przez mieszkańców Chojnowa odzież, meble, sprzęt AGD. Te rzeczy w krótkim czasie trafiają do potrzebujących rodzin i często służą im jeszcze przez kolejne lata.
      Miejskie czy gminne ośrodki pomocy w całej Polsce narzekają na malejące rokrocznie środki z budżetu państwa. Kierownik chojnowskiej placówki ma na ten temat swój własny pogląd.
- Prawdą jest, że pieniądze jakie zostają nam przyznane nie pokrywają zapotrzebowania. Moim zdaniem jednak ważniejsze byłoby aby ewentualne dodatkowe dotacje przeznaczać raczej na tworzenie nowych miejsc pracy. Nie ma bowiem nic gorszego jak uzależnienie od pomocy społecznej. Ludzie chcą pracować, być aktywnymi zawodowo, tym bardziej, że większość z nich jest właśnie w tzw. wieku produkcyjnym. MOPS nie może być traktowany jako swoiste miejsce pracy, gdzie pobiera się przez lata miesięczną pensję.
Mimo iż statystyki przedstawione podczas sesji wykazują pogłębiające się ubożenie naszego społeczeństwa zabiegi pracowników chojnowskiego Ośrodka skierowane na dodatkowe źródła pomocy w różnej formie przynoszą wymierne efekty. Chcący korzystać z propozycji zamiennych doceniają te wysiłki i chętnie włączają się w aktywną współpracę.
      W dalszej części sesji Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2002, w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia miastu Chojnów zadań publicznych Gminy Chojnów w zakresie zakładania i prowadzenia gimnazjów, podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia miastu Chojnów zadań publicznych Gminy Chojnów w zakresie zakładania i prowadzenia gimnazjów oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Wiszniewska w imieniu własnym, pracowników i podopiecznych serdecznie dziękuje darczyńcom, którzy w różny sposób wspierają działalność Ośrodka:
Spółce "Ryza" z Oławy, Robertowi Wierzbickiemu,Stanisławowi Wiszniewskiemu, Stanisławie Janczyn, państwu Kowalczykom, firmie PPHU "Polers", "Rem-Bud", RMA-Polska, "Narzędziowiec", "Metal-Cynk, pan
Alfredowi Gruszka, Gertrudzie Kansy z Katowic, Stanisławowi Kryszczukowi, Andrzejowi kupczykowi oraz Koło SLD Nr 7.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
GKV9XwET1EjX2014-03-054MMyZ7i5p
fTRtB5qpQFzx2014-02-11I14h3Udz4D
moQUHKil2013-09-11oHf72FX2MkTM

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama