Kolejna kadencja MRM - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKolejna kadencja MRM
7 marca członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej drugiej kadencji odbyli swoje pierwsze posiedzenie. Na inauguracyjnej sesji młodzi radni wybrali prezydium i Komisję Rewizyjną.

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie"
- tym tekstem roty, 14 radnych przyrzekło sumiennie wypełniać swoje obowiązki, stając się jednocześnie pełnoprawnymi przedstawicielami swoich rówieśników.
Po tym akcie radni przeszli do kolejnego punktu porządku obrad – wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków komisji rewizyjnej.

Na funkcję przewodniczącego rady zaproponowano dwie kandydatury – Paulinę Matuszewską i Igora Szynkiewicza. Stosunkiem głosów 5 do 9 szefem MRM został Igor Szynkiewicz, który zajmując miejsce prowadzącego dotąd sesję radnego seniora Józefa Kulasa, poprowadził dalej posiedzenie.
O funkcję wiceprzewodniczącego rywalizowało troje członków rady – Paulina Matuszewska, Maja Grześkowiak i Damian Mydłowski. Komisja skrutacyjna trzykrotnie przeprowadzała te wybory, remisowe wyniki nie rozstrzygały głosowania. Dopiero w trzeciej turze wyłoniono zastępcę przewodniczącego – obok Igora Szynkiewicza na miejscu dla prezydium zasiadła Paulina Matuszewska.
Wybór sekretarza był prosty – kandydatura Aleksandry Jakubowicz przeszła jednomyślnie. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali natomiast: Katarzyna Korba, Julia Rott, Damian Mydłowski.

Przed Młodzieżową Radą kilkanaście miesięcy, miejmy nadzieję, wytężonej pracy. Pierwsze spotkania dotyczyć zapewne będą programu działania i planów na dwa lata kadencji.
Poprzedni radni deklarują pomoc swoim następcom, oni bowiem przetarli pierwsze szlaki, nabrali doświadczenia i chętnie podzielą się swoim dorobkiem.

Chcemy być ambasadorami naszych rówieśników – powiedział tuż po głosowaniu nowo wybrany przewodniczący. - Będziemy reprezentować interesy młodych mieszkańców Chojnowa, integrować środowiska młodzieżowe i uaktywniać je społecznie.
Igor Szynkiewicz jest uczniem drugiej klasy chojnowskiego Liceum Ogólnokształcącego. W kręgu jego zainteresowań jest sport – głównie piłka nożna i właśnie na rozwój sportu w naszym mieście chce postawić. Jego zdaniem młodzi ludzie chętnie włączają się w sportową rywalizację, dlatego wśród propozycji rady skierowanej do uczniów z pewnością znajdą się także zawody i zajęcia z różnych dyscyplin sportu.
O szczegółowym programie działania Młodzieżowa Rada Miasta dyskutowała już na jednym z pierwszych roboczych spotkań.

Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Pozdrowienia z Sybiri2008-10-25Sergiusz

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama