Kłopotliwe odpady - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKłopotliwe odpady      Powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą „długość życia" niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku. Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Jest to ilość zbliżona do ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego Europejczyk. W tej sytuacji konieczna jest selekcja odpadów. W Chojnowie od dwóch lat w okolicach każdego gospodarstwa domowego stoją pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do ich obecności, nauczyli się też recyklingu i w trosce o środowisko selekcjonują śmieci. Kłopot jednak sprawiają odpady nietypowe. Nie każdy wie np., że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie powinien trafiać na miejskie wysypisko przyjmowany jest od mieszkańców w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kraszewskiego 1. Tego typu urządzenia można oddać też w sklepie NEONET przy ul. Wolności.
ChZGKiM odbierze także od nas odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD). Niepotrzebny sprzęt, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny odbioru, można wystawić przed posesję i zostanie on wywieziony. Odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych są natomiast odbierane przez firmy posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest w chojnowskich szkołach. W SP3, SP4, Gimnazjum nr 1 i 2 zainstalowano odpowiednie pojemniki, które sukcesywnie są opróżniane.
Kłopotliwe odpady nie muszą być problemem. Pamiętając o przepisach prawa i możliwościach przekazania każdego rodzaju niepotrzebnych przedmiotów przyczynimy się do zahamowania zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na toksyczność, palność, wybuchowość czy rakotwórczość wielu z wytwarzanych przez nas odpadów.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama