Rodzimi artyści - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyRodzimi artyści
      Już po raz szósty chojnowskie środowisko plastyczne spotyka się na wystawie przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Chojnowie. Obecna wystawa wpisuje się w obchody Dni Chojnowa i koresponduje z organizowanym przy tej okazji, po raz piąty, Festiwalem Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego.
Idea powołania do życia forum spotkań i wymiany doświadczeń artystycznych od dawna nurtowała tutejsze nieliczne, ale dość aktywne środowisko. Tym oczekiwaniom wyszło naprzeciw Muzeum Regionalne inicjując w roku 1990 wystawę pod nazwą – Przegląd Chojnowskiej Plastyki. Początkowo były one organizowane nieregularnie. Ważną cezurę stanowi rok 1999, od tego czasu następują one co dwa lata.
Przeglądy w założeniu środowiska miały być otwarte dla wszystkich, bez względu na przygotowanie i wykształcenie artystyczne. Tej zasady konsekwentnie przestrzegamy, nie odrzucając prac początkujących twórców, którzy nota bene często wykazują dużą dojrzałość i wrażliwość. Muzeum nie organizuje komisji kwalifikacyjnych, autor pozostaje niejako cenzorem i krytykiem swoich prac. Uważamy tę otwartość za specyficzną cechę przeglądów, którą warto kontynuować. Prace autodydaktów wiszą więc obok dzieł profesjonalistów, co nieczęsto można spotkać w galeriach.
Na VI Przegląd Chojnowskiej Plastyki wpłynęło kilkadziesiąt prac dwudziestu autorów. Liczba uczestników, jak na tak niewielkie miasteczko jest - można rzec - imponująca, i co ważniejsze utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w I Przeglądzie Chojnowskiej Plastyki wzięło udział zaledwie sześć osób.
Nastąpił więc od tego czasu wyraźny progres, który świadczy o tym, że tego typu przegląd potrzebny jest środowisku, a założenia, które legły u jego podstaw, jak na razie są nadal aktualne.
Nie można w tym krótkim wstępie pominąć stałych uczestników i animatorów idei przeglądów. Należą do nich: Grażyna Wróbel, Zbigniew Halikowski, najbardziej aktywny w tym środowisku, i Ireneusz Józefczuk. Niektórzy tylko efemerycznie uczestniczyli w organizowanych przeglądach. Niekiedy wynikało to z chwilowej erupcji potencji twórczej, ale często było spowodowane koniecznością migracji. W ciągu kilkunastu lat trwania przeglądów przewinęło się przez nie kilkadziesiąt osób. Wśród nich trzeba wspomnieć Jana Putyrę,uzdolnionego samouka i wrażliwego pejzażystę, który w 1975 r. miał w Muzeum swoją indywidualną wystawę., a w 1999 wziął udział w III Przeglądzie. Niestety nie ma go już wśród nas.

Patrząc na tutejsze środowisko i życie artystyczne w naszym mieście trzeba powiedzieć, że od niedawna mocny impuls mający wpływ na jego przyspieszony rytm płynie ze strony galerii prowadzonej przez Panią Rozalię Kęsik. Wcześniej swoje atelier uruchomił Ireneusz Józefczuk. Prywatne studio w grudniu 2006 r. otworzyła w Chojnowie absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych Jolanta Anton.
Jak zwykle na wystawie spotykają się różne postawy artystyczne, kierunki, techniki, doświadczenia twórcze. Na obecnej wystawie tradycyjnie już dominuje malarstwo, ale nie zabrakło grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii. W tej ostatniej dziedzinie koniecznie trzeba odnotować debiut Mariusza Głoda, który pokazuje bardzo ciekawe i znakomite pod względem technicznym biało-czarne fotogramy. Na uwagę zasługują również eksperymenty z fotografią hybrydową Dariusza Matysa, jak zwykle wykazującego dużą wrażliwość na uroki przyrody. Na wystawie nie zabrakło też rzemiosła artystycznego. Po raz pierwszy możemy obejrzeć przedmioty codziennego użytku zdobione techniką decoupage, a po raz drugi origami: wschodnią sztukę komponowania z papieru najrozmaitszych figur, mającą za sobą kilka stuleci tradycji.
Wystawie towarzyszy wydawnictwo, które oprócz krótkich biogramów uczestników VI Przeglądu zawiera wybraną pracę każdego z autorów. Ma ono przybliżyć Państwu sylwetki twórców i ich prace.

Pragnę na koniec serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tej skromnej publikacji. Szczególnie chcę podziękować Panu Bogdanowi Paradyszowi z firmy DOLPAP, Pani Rozalii Kęsik oraz Panu Burmistrzowi – Janowi Serkiesowi. Słowa wdzięczności należą się też Mariuszowi Głodowi za wykonanie zdjęć do katalogu.
J.J.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama