Na IX sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa IX sesjiPodczas ostatniej, przed urlopową przerwą, sesji radni wysłuchali między innymi informacji o tegorocznej akcji letniej – wakacyjnej oferty skierowanej do chojnowskich dzieci i młodzieży.

Atrakcyjne półkolonie
18 kwietnia ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na zorganizowaniu w okresie wakacji trzytygodniowych zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych. Zajęcia świetlicowe odbywają się jako tzw. półkolonie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 5.000 zł. Na konkurs wpłynęła jedna oferta – Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie., z którą 15 czerwca podpisana została umowa na zorganizowanie w dniach 23.07 – 10.08 półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. W zajęciach weźmie udział około 80 dzieci.

Kolonia nad morzem
46 dzieci, mieszkańców Chojnowa w wieku 10-16 lat, wypoczywać będzie w dniach 06 – 19 lipca w nadmorskiej miejscowości Dąbki na kolonii, zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Chojnowie. Zaproponowana przez ZHP oferta wypoczynku letniego jest atrakcyjna i konkurencyjna do pozostałych, które wpłynęły do Urzędu. Umowa z ZHP na zorganizowanie wypoczynku letniego podpisana została 14 maja. Nabór na kolonie przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, który w dniu 06 czerwca przekazał do Urzędu imienny wykaz uczestników kolonii. Koszt całkowity organizacji tej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wyniesie 34.500 zł.
Dodatkowo Miasto Chojnów otrzymało od Kuratorium Oświaty we Wrocławiu trzy bezpłatne skierowania na kolonie w Niechorzu dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.


Wypoczynek na sportowo
W okresie wakacji młodzież będzie mogła korzystać bezpłatnie z boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4 oraz przy Gimnazjum Nr 2 w dni robocze w godz. 9.00-1.00 i 18.00-20.00.

Artystycznie w MDK
W okresie wakacji Miejski Dom Kultury proponuje dla dzieci gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne, które organizowane będą w dniach od 2 do 27 lipca, w godz. 11.30 - 13.00.
Dla młodzieży zainteresowanej sztuką i teatrem od 9 do 20 lipca w godz. 10.00 do 11.30 prowadzone będą na terenie MDK teatralne warsztaty twórcze.
Dzieci pragnące poznać tajniki tańca będą mogły skorzystać z warsztatów tanecznych, które odbywać się będą w dniach 16-27 lipiec w godz. 10.00 – 11.30.

* * *

Sprawozdanie 4/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 kwietnia 2007 r. do dnia 20 czerwca 2007 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa budowa ul. Żeromskiego (wykonawca kończy układanie nawierzchni chodników i jezdni z betonowej kostki brukowej).
2. Trwa wymiana okien w Gimnazjum Nr 1.
3. Podpisano umowę na wykonanie ulic Tuwima i Broniewskiego wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej. Wykonawca rozpocznie roboty w przyszłym tygodniu.
4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Skłodowskiej.
5. Podpisano umowę na remont dachów segmentów A i B w Szkole Podstawowej Nr 4. Roboty rozpoczną się w przyszłym tygodniu.
6. Wykonano opracowanie projektowo – kosztorysowe na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka, Południowej, Złotoryjskiej.
7. Ustawiono 8 szt. kolumn kwiatowych: plac Zamkowy – 2 szt., ul. Rynek – 2 szt., ul. Reja – pl. Wogezów – 1 szt., pl. Dworcowy – 1 szt., ul. Małachowskiego /MDK/ - 1 szt., ul. Reymonta – 1 szt.
8. Trwają prace naprawy ławek parkowych:
- zakończono naprawę ławek w Rynku,
- aktualnie prowadzone są prace w Parku Piastowskim.
9. W wyniku wiatrołomów pozyskano 2,7 m3 drewna, które będzie przeznaczone do remontu ławek parkowych.
10. Wykonywany jest remont elewacji kolejnego budynku w Rynku nr 36 – 37.
11. Wykonano opaskę wokół budynku gospodarczego na stadionie miejskim oraz zbudowano chodnik przy bramie wjazdowej.
12. Kontynuowana jest wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kilińskiego na odcinku od Parku Piastowskiego do ul. Skłodowskiej.
13. Zaplanowano ogrodzenie terenu przy MDK – plac zielony. Wykonano wykop pod murek ogrodzeniowy.
14. Wykonano karczowanie odrostów w korycie rzeki Skora na odcinku od mostu przy ul. Legnickiej do granicy Parku Śródmiejskiego.
15. Wycięto krzewy i zarośla na terenie planowanego nowego cmentarza.
16. Od 01.06. zorganizowano prace społecznie - użyteczne dla 20 bezrobotnych.
17. Od 20.06. zorganizowane zostaną prace interwencyjne dla kolejnych 3 konserwatorów terenów zielonych.
18. Prowadzone są prace ziemne – niwelowanie terenu oraz nawiezienie humusu na terenie placu przy MDK ul. Małachowskiego, który planowany jest jako teren sportowo – rekreacyjny.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty na łączną kwotę 21.420 zł.
2. Sprzedano na rzecz najemcy lokal użytkowy położony przy ul. Legnickiej 17 za kwotę 54.200 zł.
3. Przejęto od spółki Dolzamet Fabryka Łańcuchów w Chojnowie za zaległości podatkowe w kwocie 126.500 zł cztery działki o łącznej powierzchni 1,09 ha wraz z budynkami tj. budynek warsztatowy, rampę betonową załadunkowo – wyładunkową, portiernię z wiatą oraz drogę betonową.
4. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- 6 działek pod zabudowę garażową przy ul. Parkowej – zakończony wyłonieniem 3 nabywców za cenę 2.770,00 zł każda.
5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w „Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo – szkoleniowym przy ul. Witosa – dz. 22/12,
- na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 8,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
6. Zawarto dwie umowy dzierżawne na grunt przy ul. Ćwiklińskiej z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.
7. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu:
- w odniesieniu do działki położonej w obrębie 3 w obszarze ul. Południowej – Asnyka o powierzchni 967 m2, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 35.779 zł a zbywanej na rzecz mieszkańca gminy Chojnów.
8. Wydano 2 decyzje na podział nieruchomości:
- przy ul. Chmielnej na wniosek Spółki jawnej PCG w celu sprzedaży działki,
- przy ul. Bielawskiej w celu wydzielenia działek do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną,
9. Wydano 2 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mogą powstać w wyniku działalności:
- Firmy PPHU „ABBA-EKODEM" Sp.z o.o. Toruń,
- Firmy „NAFTOSERWIS" Sp.z o.o. Warszawa.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew gatunku jesion przy ul. Bielawskiej (ogrody działkowe), gatunku topola przy ul. Goleszańskiej (ogrody działkowe) i gatunku świerk przy ul. Konopnickiej dla osób fizycznych z obowiązkiem nasadzenia,
- wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew:
* przy ul. Grodzkiej dla PPHU „KRASKÓR" Krauzowicz Sp.j. w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia,
* przy ul. Fabrycznej dla firmy „AGRO-ŚWIT" w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia,
* przy ul. Okrzei dla PHU Agnieszka i Krzysztof Fedorowicz w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 148 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 140 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 16.315,96 zł, (wydano 137 decyzji pozytywnych i 3 decyzje negatywne). Za miesiąc V i VI 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 126.088,44 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 230 dowodów osobistych.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama