KOMU - ILE - W PIERWSZEJ TURZE cz.2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.pl



artykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzy



KOMU - ILE - W PIERWSZEJ TURZE cz.2



 
Okręg wyborczy nr 4
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1533
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 627
3. Oddano kart do głosowania 627
w tym:
1) kart nieważnych 0
2) kart ważnych 627
3) Głosów nieważnych oddano 19
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x" obok nazwiska większej liczby
kandydatów niż liczba mandatów w okręgu 4
2) z powodu niepostawienia znaku „x" obok nazwiska żadnego kandydata 15
3) z powodu postawienia znaku „x" tylko obok nazwiska skreślonego
kandydata (art. 113 ust. 2) 0
4) z powodu postawienia znaku „x" tylko obok nazwiska kandydata z
unieważnionej listy kandydatów (art. 113 ust. 3) 0
5. Kart ważnych z głosami ważnymi oddano 608
6. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów ważnych:
Lista nr 2 KW Samoobrona RP 46
1) KANCELARCZYK BRONISŁAW 46
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP 86
1) CZARNECKI HENRYK 49
2) KALETA EDWIN FELIKS 37
Lista nr 9 KW OSB 56
1) PORCZAK BARBARA DOROTA 25
2) KOROL JÓZEF 31
Lista nr 10 Nasze Miasto 91
1) STASIEWICZ TADEUSZ 91
Lista nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 48
1) OSTROWSKA EWA 34
2) CHUDY BOGUSŁAW JAN 14
Lista nr 12 FORUM SAMORZĄDOWE 323
1) JAKUBIAK BOLESŁAW JÓZEF 258
2) KAWKA RYSZARD BOGDAN 65
Lista nr 14 "POROZUMIENIE DLA CHOJNOWA" 81
1) CIEKAŃSKI ANDRZEJ KAZIMIERZ 56
2) RATAJCZAK WIESŁAW 25
Lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców "CHOJNÓW RODZINĄ" 91
1) GÓRNICKI MAREK 57
2) BISIOREK-HANIECKA RENATA 34
Lista nr 16 Chojnów Nasz Dom Rodzinny 55
1) PRABUCKA OLGA 55
Lista nr 17 KWW PS-L 78
1) BURZYŃSKI JERZY 60
2) SEMCZUK JANUSZ ANDRZEJ 18
Lista nr 18 KWW Słotwiński 91
1) SŁOTWIŃSKI HENRYK BOGUSŁAW 91

Okręg wyborczy nr 5
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2309
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 903
3. Oddano kart do głosowania 901
w tym:
1) kart nieważnych 0
2) kart ważnych 901
4. Głosów nieważnych oddano 37
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x" obok nazwiska większej liczby
kandydatów niż liczba mandatów w okręgu 5
2) z powodu niepostawienia znaku „x" obok nazwiska żadnego
kandydata 32
3) z powodu postawienia znaku „x" tylko obok nazwiska skreślonego
kandydata (art. 113 ust. 2) 0
4) z powodu postawienia znaku „x" tylko obok nazwiska kandydata z
unieważnionej listy kandydatów (art. 113 ust. 3) 0
5. Kart ważnych z głosami ważnymi oddano 864
6. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów ważnych:
Lista nr 2 KW Samoobrona RP 125
1) MAJKA JANUSZ WOJCIECH 34
2) TOMASIK IRENA 67
3) OLECH WIESŁAW JÓZEF 24
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP 290
1) JANULEWICZ ANDRZEJ JERZY 58
2) HALIKOWSKA REGINA 103
3) BAŻAN EMILIA EWA 129
Lista nr 9 KW OSB 165
1) JASIŃSKI MIROSŁAW LEON 57
2) RYBCZYŃSKI JAN 61
3) MATYSÓW ELŻBIETA 47
Lista nr 10 Nasze Miasto 206
1) KUCHARSKI JERZY 206
Lista nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 49
1) WILCZYŃSKA ALICJA 31
2) BIELAK BARBARA KATARZYNA 18
Lista nr 12 FORUM SAMORZĄDOWE 294
1) CIEŚLA MACIEJ 137
2) MAĆKOWIAK JAN PIOTR 120
3) MALINOWSKI ZDZISŁAW STANISŁAW 37
Lista nr 13 WYBORCÓW - KRYNICKIEJ 39
1) KOLEŚNIK MAREK KRZYSZTOF 39
Lista nr 14 "POROZUMIENIE DLA CHOJNOWA" 136
1) ZEGZDRYN PIOTR 136
Lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców "CHOJNÓW RODZINĄ" 287
1) JAKUBIEC EDWARD 89
2) FRANCKA JOLANTA 104
3) SOBCZAK JERZY STANISŁAW 94
Lista nr 16 Chojnów Nasz Dom Rodzinny 109
1) SANKIEWICZ KRYSPIN GRZEGORZ 82
2) KRAKOWSKA STANISŁAWA LIDIA 27
Lista nr 17 KWW PS-L 134
1 STAL BOGUMIŁA ANNA 54
2) SZCZEPAŃSKA JOLANTA WANDA 80

Okręg wyborczy nr 6
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 530
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 582
3. Oddano kart do głosowania 582
w tym:
1) kart nieważnych 0
2) kart ważnych 582
3) Głosów nieważnych oddano 36
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x" obok nazwiska większej liczby
kandydatów niż liczba mandatów w okręgu 10
2) z powodu niepostawienia znaku „x" obok nazwiska żadnego
kandydata 26
3) z powodu postawienia znaku „x" tylko obok nazwiska skreślonego
kandydata (art. 113 ust. 2) 0
4) z powodu postawienia znaku „x" tylko obok nazwiska kandydata z
unieważnionej listy kandydatów (art. 113 ust. 3) 0
5. Kart ważnych z głosami ważnymi oddano 546
6. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów ważnych:
Lista nr 2 KW Samoobrona RP 88
1) WOJAS JERZY TADEUSZ 46
2) RAPS CZESŁAW 42
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP 110
1) MIŁUCH ZYGMUNT EDWARD 110
Lista nr 9 KW OSB 67
1) CZUBATY MIROSŁAW ARTUR 62
2) LUBRANT PIOTR 5
Lista nr 10 Nasze Miasto 67
1) DOMINIAK WALDEMAR 67
Lista nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 20
1) LEJA KRYSTYNA 20
Lista nr 12 FORUM SAMORZĄDOWE 127
1) BOBIK ANDRZEJ 97
2) PETRUS ROMUALD 30
Lista nr 13 WYBORCÓW - KRYNICKIEJ 28
1) SALASTOWICZ WIKTOR FRANCISZEK 16
2) LITWIN GRZEGORZ 12
Lista nr 14 "POROZUMIENIE DLA CHOJNOWA" 63
1) MADEJ-KWAPISZ ZDZISŁAWA 63
Lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców "CHOJNÓW RODZINĄ" 202
1) KOTULSKI MIROSŁAW 88
2) GRZECH KRZYSZTOF 114
Lista nr 16 Chojnów Nasz Dom Rodzinny 17
1) GULKA GRZEGORZ ADAM 17
Lista nr 17 KWW PS-L 65
1) SKRZYDŁOWSKA ANNA GRAŻYNA 16
2) ZATWARNICKI KRZYSZTOF 49


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama