Wybory – głos demokracji?! - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyWybory – głos demokracji?!Już po dwóch latach od wyborów parlamentarnych Sejm podjął decyzję o samorozwiązaniu. Skutkiem tego są przedterminowe wybory, które odbędą się 21 października.
we wszystkich 41 okręgach wyborczych w całym kraju swoich kandydatów wystawi tylko siedem komitetów wyborczych: PiS, PO, LiD, LPR, PSL, Samoobrona i Polska Partia Pracy.
W Chojnowie, podobnie jak w latach poprzednich mieszkańcy głosować będą w siedmiu obwodach. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 6.00 do godz. 20.00.Uchwała Nr XII/57/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 września 2007 r.


zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/251/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/200/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnowie w załączniku do uchwały w obwodzie głosowania nr 3 wprowadza się następujące zmiany, po ulicy „Reja" dopisuje się „Różana" i po ulicy „Ściegiennego" dopisuje się „Tulipanowa".

§ 2.

Jednolity tekst załącznika, uwzględniający zmiany określone w § 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 września 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Ulice:Bielawska, W. Bogusławskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bolesława Prusa, Bolesławiecka, Ciemna, Ćwiklińskiej, Dąbrowskiego, Gabrieli Zapolskiej, Głowackiego, Heleny Modrzejewskiej, Katedralna, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Konstantego Gałczyńskiego, Kopernika, St.Małachowskiego, J.U. Niemcewicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, T. Rejtana, Reymonta, Skargi, Solskiego, Sempołowskiej Stefanii, Tkacka, Wyspiańskiego Place: Konstytucji 3-Maja Miejski Dom Kultury w Chojnowie ul. Małachowskiego 7
2 Ulice:K. Baczyńskiego, Broniewskiego, Chopina, Drzymały, Fabryczna, Goleszańska, Kolejowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kusocińskiego, Lubińska, Mickiewicza, Nowa, Przelot, L. Staffa, Tuwima, Witosa, Zielona, Żeromskiego,Place: Dworcowy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chojnowie ul. Kościuszki 30
3 Ulice:Chmielna, Grodzka, Grottgera, Jana Długosza, Kazimierza Wielkiego, Konarskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Legnicka, Łużycka, Matejki, Moniuszki, Okrzei, Poźniaków, Racławicka, Reja, Różana, Rynek, Staszica, Szpitalna, Księdza Ściegiennego, Tulipanowa,Place: Zamkowy Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie ul. Konarskiego 4
4 Ulice:Akacjowa, Asnyka, Cicha, Jana III Sobieskiego, Kilińskiego od nr 1 do nr 24, Lipowa, Młynarska, Parkowa, Piotrowicka, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Samorządowa, Skłodowskiej - Curie, Słoneczna, Spacerowa, Wojska Polskiego, Wolności, Złotoryjska Przedszkole Miejskie Nr 1w Chojnowie ul. Wojska Polskiego 18
5 Ulice:Brzozowa, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Kilińskiego od nr 25 do nr 35, Krasickiego, I. Paderewskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie ul. Krasickiego 1
6 Ulice:Bohaterów Powstania Warszawskiego, Generała Stanisława Maczka, Kochanowskiego, W. Sikorskiego, 1 Wł. Łokietka, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie ul. Kilińskiego 23
7 Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjny „Niebieski Parasol" Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjny „Niebieski Parasol" w Chojnowie ul. Szpitalna 20


Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepełnosprawnych.
Zarządzenie Nr 116/2007
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 września 2007 r.


       w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

       Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się 7 obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Gazecie Chojnowskiej", wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz w siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie

1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Chojnowie z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie, ul. Małachowskiego 7
1. Zbigniew Trawka - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Henryk Iwanicki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Krystyna Mohyluk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Jolanta Jasionowska - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Anna Chopiak - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Danuta Kuczma - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Jarosław Konsewicz - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Barbara Kuta - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Chojnowie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, ul. Kościuszki 30
1. Małgorzata Myśliborska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Mariusz Szewczyk - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Bartosz Podhorodecki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Alicja Oleksiewicz - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Malwina Olszewska - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Krystyna Koziar - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Kazimiera Czmil - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Jadwiga Malik - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Chojnowie z siedzibą w Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie, ul. Konarskiego 4

1. Mirosław Zieleń - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Andrzej Piwowarczyk - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Agata Mohyluk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Elżbieta Oleksiewicz - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Maria Zych - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Szymon Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Helena Malak-Fotiadis - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Maria Zawiślańska - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Chojnowie z siedzibą w Przedszkolu Miejskim
Nr 1 w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18

1. Adam Bielecki - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Andrzej Czyszczeń - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Bogusława Kowalczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Anna Rudziak - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
5. Justyna Koziar - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Leon Jasiński - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. Ewa Szlęk - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Chojnowie z siedzibą w Przedszkolu Miejskim
Nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1

1. Agnieszka Groszkowska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Anna Łazarewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Henryk Czarnecki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Katarzyna Kluczkiewicz - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Katarzyna Dorna - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Janusz Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Andrzej Wierzbicki - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Margareta Krześniowska - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Chojnowie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23
1. Agnieszka Demiańczuk - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Aleksandra Łazarewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Tadeusz Bobyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Adrian Trawka - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Kazimiera Kupczyńska - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Halina Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Dorota Sienkiewicz - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Małgorzata Nowakowska - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Chojnowie z siedzibą w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjnym "Niebieski Parasol" w Chojnowie, ul. Szpitalna 20
1. Emilia Mazurkiewicz - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Łucja Iwanicka - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Lilia Walasek - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Krystyna Korzekwa-Guściora - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Barbara Piechowicz - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Maria Szczepanowska - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Renata Szklarz - pracownik wskazany przez Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjny "Niebieski Parasol" w Chojnowie

Dlaczego należy głosować?
Nasz głos, to głos demokracji, o którą przez wiele lat walczył nasz naród ponosząc ofiary. Poprzez udział w wyborach wyrażamy poparcie lub dezaprobatę dla dotychczasowych władz, a mając na względzie dobro Ojczyzny nie możemy być w tej sytuacji bierni. Demokracja, jak wiadomo, to władza ludu, ale nie tego, który zostaje w domu…


opr. Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama