W 90 rocznicę - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyW 90 rocznicę(szerokość: 375 / wysokość: 281)Być patriotą to być narodowi użytecznym.

Stanisław Staszic

 

Świętujemy dziś 90 rocznicę powrotu Polski na mapy świata. Mając świadomość obowiązku podtrzymywania i rozwoju postaw patriotycznych oraz pielęgnowania szacunku wobec wielkiego dziedzictwa naszych ojców, spotykamy się rokrocznie przy obelisku oddając cześć, tym którzy o naszą wolność walczyli.

 

11 listopada przy obelisku na ul. Chmielnej, jak co roku odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Władze samorządowe miasta i gminy, kombatanci, Sybiracy i mieszkańcy Chojnowa składając kwiaty pod pomnikiem w symboliczny sposób oddali cześć walczącym o naszą wolność i podziękowali im wszystkim za przelaną krew.

 

- Dzisiejsza Polska jest krajem wolnym – powiedział w krótkim przemówieniu burmistrz Jan Serkies.- Krajem, który jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Musimy zadbać o to, aby
w przyszłości nasi następcy mogli być równie dumni z nas jak my jesteśmy dumni z naszych przodków. Życzę zatem nam wszystkim zgody narodowej, dobrych rządów, spokoju
i mądrości, które pomogą nam w budowie silnej i wielkiej Polski.

 

Ulicą Chmielną, przez rynek poczty sztandarowe, kombatanci, władze miasta i gminy oraz mieszkańcy przeszli do kościoła pw. św. ap. Piotra i Pawła. W świątyni odbyła się Msza św.
w intencji Ojczyzny i poległych w walce o jej suwerenność.

 

Tuż po Mszy św. w MOKSiR odbyła się okolicznościowa akademia przygotowana przez chojnowski chór Skoranta i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Spektakl słowno-muzyczny poprzedziły dekoracje zasłużonych kombatantów i Sybiraków.

- Tegorocznej rocznicy 90.lecia odzyskania niepodległości towarzyszy jeszcze jedna - 80 rocznica utworzenia Związku Sybiraków – wyjaśnił prowadzący uroczystość Stanisław Horodecki – Reaktywowany 20 lat temu związek od początku kultywuje najlepsze tradycje Rzeczypospolitej, przekazując młodszemu pokoleniu historię ojców walczących o wolność Polski.

 

Oba jubileusze były okazją do wyróżnienia tych, którzy w różny sposób, w różnym okresie dali poznać się jako patrioci i oddani synowie swojego kraju.

Po raz pierwszy chojnowski Związek Sybiraków przyznał medal Pro Memoria - polskie odznaczenie cywilne przyznawane za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach
w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

To zaszczytne odznaczenie otrzymał ks. prałat Władysław Bystrek oraz wieloletnie, aktywne działaczki związku: Genowefa Czarna, Kazimiera Stanecka i Danuta Uziębło.

Przyznano także dwie odznaki Honorowego Sybiraka. Kolejny raz tego dnia udekorowano ks. prałata Władysława Bystrka i ks. Krzysztofa Bojko – duchowego opiekuna sybiraków
i kresowian.
 (szerokość: 375 / wysokość: 281)(szerokość: 375 / wysokość: 281)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chojnowscy kombatanci – zrzeszeni w kole miejskim i gminnym otrzymali tego dnia Krzyż Pamiątkowy „Czyn frontowy I i II Armii WP". Wśród wyróżnionych podporuczników znaleźli się: Zygmunt Graban, Bronisław Kucaj, Bogusław Maćkała, Zenon Predkiel, Władysław Szachowski, Bronisław Tłuściak, Władysław Szparaga, Weronika Witków, Franciszek Rombalski, Roman Solecki, Stefan Król.(szerokość: 375 / wysokość: 281)(szerokość: 375 / wysokość: 281)

 

 

 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chojnowskiego chóru przeplatało słowno-wizualne widowisko przygotowane przez grupę teatralną Antrakt.

 

 

Kilkudziesięciominutowy spektakl nawiązywał do wydarzeń sprzed lat, dając namiastkę emocji i atmosfery towarzyszących ówczesnym Polakom. Ten klimat przeniósł się później do kawiarenki, gdzie uczestnicy uroczystości wymieniali się wspomnieniami i wrażeniami
z tegorocznych obchodów.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 281)

 

***************

 

6 listopada w Sali Edukacyjnej MBP uroczystości zainaugurowało Społeczne Ognisko Muzyczne dając tradycyjny koncert z okazji Dnia Niepodległości. Młodzi muzycy, szkolący dopiero swój artystyczny warsztat, w ten sposób uhonorowali walczących o ich spokojną przyszłość. Melodie znanych kompozytorów w wyko-naniu chojnowian były formą podzię-kowania i uczczenia pamięci przodków.

  

 

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Fakty są faktami.2014-04-05zawer
Fakty są faktami.2014-04-05zawer
cześć ich pamięci2008-11-22wojak

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama