Wybory - niewielki wysiłek, by powiedzieć Europie, czego od niej oczekujesz - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyWybory - niewielki wysiłek, by powiedzieć Europie, czego od niej oczekujesz7 czerwca obywatele 27 państw Unii Europejskiej wybierać będą swoich przedstawicieli do europejskiego parlamentu. W niemal ośmiuset osobowym rządzie swoje miejsce znajdzie 50 reprezentantów Rzeczpospolitej Polskiej. Kto z Polaków będzie miał wpływ na tworzenie prawa dla europejskiej wspólnoty zależy wyłącznie od nas i naszego udziału w wyborach. (red)

 

10 powodów, dla których warto głosować

 

To Ty decydujesz – oddając swój głos

Głosując w wyborach do PE wybierasz osoby, które wpłyną na przyszłość i codzienne życie blisko 500 milionów Europejczyków. Jeżeli nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto inny i zdecyduje, kto będzie Cię reprezentował.

 

Posłowie – Twój głos w Europie

Wybrany przez Ciebie poseł to Twój głos w Europie – dlaczego miałbyś go zmarnować? Parlament Europejski, wybierany co pięć lat, jest ważnym i posiadającym szerokie uprawnienia uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Głosuje on nad ostatecznym kształtem unijnych aktów prawnych, które mają wpływ na codzienne życie.

 

To Twoje prawo wyborcze!

Prawo do głosowania w wyborach do PE jest Twoim podstawowym prawem jako obywatela europejskiego i oznacza to, że Twoje zdanie ma wpływ na sposób, w jaki działa Unia. Głosując, przyczyniasz się do wskazania tych, którzy będą reprezentowali konkretnych obywateli europejskich, takich jak Ty, członkowie Twojej rodziny, przyjaciele, sąsiedzi czy koledzy z pracy. Jako obywatel UE możesz głosować (lub przedstawić swoją kandydaturę) w dowolnym państwie UE, które zamieszkujesz, nawet jeśli nie jesteś obywatelem tego państwa.

 

Em prol das pessoas, do planeta e da prosperidade!

Europa jest sprawą nas wszystkich. Dzięki Unii Europejskiej możemy swobodnie podróżować, studiować i pracować za granicą. PE działa niestrudzenie na rzecz czystszego środowiska, bezpieczniejszych substancji chemicznych, lepszych usług i miejsc pracy. Jest zagorzałym obrońcom praw konsumenta, równości szans i praw człowieka zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

 

Jedno głosowanie – 375 milionów wyborców

W czerwcu 2009 r. będziesz miał wyjątkową okazję, by pójść do urn wraz z 375 milionami europejskich wyborców. Po co? By wybrać jedyny na świecie wyłaniany w wyborach bezpośrednich międzynarodowy i wielojęzyczny parlament i jedyną wybieraną bezpośrednio instytucję UE. Parlament Europejski jest dziś reprezentantem blisko pół miliarda obywateli.

 

Posłowie wielkiej wagi

Większość aktów prawnych dotyczących naszego codziennego życia, powstaje w wyniku wspólnych prac posłów i ministrów na szczeblu EU. Wiele, a może nawet większość aktów prawnych obowiązujących w Twoim kraju stanowi transpozycję prawodawstwa europejskiego, nad którym głosowali posłowie – Twoi przedstawiciele. I nie są to tylko akty prawa, ale pieniądze na nowe drogi, czystsze plaże, badania naukowe, edukacja i pomoc rozwojowa. Posłowie decydują też o przeznaczeniu unijnych pieniędzy.

 

 

W przygotowaniu – jeszcze większe uprawnienia dla posłów

Jeżeli nowy traktat lizboński wejdzie w życie, zwiększą się jeszcze uprawnienia posłów w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw UE. Traktat ten nada Parlamentowi niemal we wszystkich obszarach polityki unijnej takie same uprawnienia prawodawcze, jakie posiadają ministrowie państw członkowskich. Parlament będzie również wybierał przewodniczącego Komisji Europejskiej, co wzmocni jego uprawnienia kontrolne w stosunku do władzy wykonawczej UE. Ponadto Ty, jako obywatel UE, będziesz miał prawo inicjowania europejskich aktów prawnych.

 

Twój głos na rzecz różnorodności

Posłowie pochodzący z 27 państw reprezentują szereg krajowych partii politycznych, okręgów wyborczych i punktów widzenia. Następnie w łonie Parlamentu większość posłów organizuje się w grupy polityczne zgodnie z ich politycznymi przekonaniami. Tak więc Parlament, podobnie jak Europa, opowiada się za różnorodnością, honorując i godząc w sobie różne wartości – dowodem na to jest fakt, że włada on 23 językami.

 

To polityka! To demokracja!

Kochasz UE czy nienawidzisz jej? Pragniesz, by rządziła w niej prawica czy może lewica? Czy jakaś kwestia przejmuje Cię dogłębnie? Jakich zmian oczekujesz? Jakie działania należy podjąć natychmiast? Wybierz posłów, którzy podzielają Twoją wizję, a może Twoje pragnienia się zrealizują.

 

Doniosły rezultat niewielkim nakładem

Nie wahaj się! To tylko kilka minut. Możesz je połączyć ze spacerem po parku, może wstąpisz gdzieś na kawę? Niewielki wysiłek, by powiedzieć Europie, czego od niej oczekujesz. Następnie będzie łatwo śledzić działania, jakie wybrani przez Ciebie posłowie podejmą w Twoim imieniu – wystarczy odwiedzić www.europarl.europa.eu!

 

tekst – europarl.eu

 

***

 

Wraz ze zbliżającym się terminem wyborów do europarlamentu rośnie zainteresowanie tematyką unijną. Poszukujących tego tematu na szczeblu lokalnym odsyłamy na strony Komitetu Regionów – www.cor.europa.eu

 

 

 

Zarządzenie Nr 57/2009

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 14 maja 2009 r.

            w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r., Nr 25, poz. 219 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się 7 obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Gazecie Chojnowskiej", wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz w siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Chojnowa

 

                                                                                                            Jan Serkies

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie

 

1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Chojnowie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, ul. Małachowskiego 7

1. Krystyna Mohyluk              - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Zbigniew Trawka                 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Henryk Iwanicki                   - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Leon Jasiński                        - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Patryk Walasek                    - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

6. Joanna Wiszniewska           - z wyborców

7. Barbara Kuta                         - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

 

2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Chojnowie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3
w Chojnowie, ul. Kościuszki 30

1. Czesław Podhorodecki        - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Urszula Skowron                  - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Andrzej Piwowarczyk          - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Kazimiera Czmil                     - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Marianna Ziomek                 - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

6. Janina Kozłowska-Bazak     - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast

 7. Jadwiga Malik                      - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Chojnowie z siedzibą w Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie, ul. Konarskiego 4

 

1. Czesław Skorupa                - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Jan Rombalski                     - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Mariusz Szewczyk              - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Helena Malak-Fotiadis       - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Agata Mohyluk                   - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

6. Grażyna Grzeczka                - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast

7. Maria Zawiślańska              - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Chojnowie z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 1
w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18

1. Michał Malinowski   - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Adam Bielecki                     - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Andrzej Czyszczeń             - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Alina Chilińska                   - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Monika Gul                         - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

6. Aleksandra Łukaszewska   - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

7. Ewa Szlęk                              - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

 

5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Chojnowie z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 3
w Chojnowie, ul. Krasickiego 1

1. Henryk Czarnecki                - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Jolanta Orzłowska               - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Aleksandra Łazarewicz       - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Kamila Sławińska                 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Zuzanna Olszewska - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

6. Krzysztof Bazak                    - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast

7. Margareta Krześniowska    - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

 

6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Chojnowie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23

1. Bogusława Kowalczyk        - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Justyna Demiańczuk            - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Anna Łazarewicz                  - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Dorota Sienkiewicz               - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Kacper Olszewski                 - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

6. Waldemar Kamień                - z wyborców

7. Małgorzata Nowakowska    - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza

 

7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Chojnowie z siedzibą w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjnym "Niebieski Parasol" w Chojnowie, ul. Szpitalna 20

1. Lilia Walasek                       - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

2. Łucja Iwanicka                    - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Andrzej Wierzbicki  - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Bartosz Podhorodecki         - Komitet Wyborczy Samoobrona RP

5. Adrian Trawka                      - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast

6. Jerzy Machel                         - z wyborców

7. Renata Szklarz                       - pracownik wskazany przez Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjny

                                                     „Niebieski Parasol" w ChojnowieNapisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama