Prace w mieście-CHZGKiM - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyPrace w mieście-CHZGKiMChojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - administrujący komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Chojnowa realizuje zadania polegające m.in. na wykonywaniu prac remontowych. Co w ostatnim okresie udało się zrobić miejskiemu administratorowi?

 

Na podstawie podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w sprawie wykonania kapitalnych remontów dachów w ramach prac zleconych (wykonawcy wyłonieni w drodze przetargów) trwają prace na budynkach przy ulicach: Drzymały 15, Złotoryjska 4 a/b/c, Grunwaldzka 2-4-6, Grunwaldzka 8-10-12, Katedralna 1-Komuny Paryskiej 8, W.Witosa 10-16,Boh.Getta Warszawskiego 2-4, Cicha 2.

Środki finansowe na wykonanie tych remontów były gromadzone na utworzonych funduszach remontowych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Koszty w/w inwestycji wg zawartych umów wyniosą - 270 tys. zł.

 

Na podstawie podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w sprawie wykonania remontów dachów w ramach prac zleconych służbom ChZGKiM prace prowadzone są w budynkach przy ul. Tkackiej 16, Kościuszki 6a, Legnickiej 18 i 28, Kościuszki 8, Sobieskiego 7.

Ponadto prowadzony jest kapitalny remont dachu ceramiczno-papowego na budynku przy ul. Drzymały 2, który stanowi w całości własność gminy.

 

Trwają procedury przetargowe dla planowanych remontów kapitalnych dachów przy ul. Legnickiej 9 i Kościuszki 16 oraz uzgodnienia do remontu przy ul. Legnickiej 69.

Wskazywane i planowane są następne dachy do remontu. O realizacji ChZGKiM będzie informować na bieżąco.

 

Prace wykonane przez służby techniczne ChZGKiM:

- wymieniono wewnętrzne instalacje gazowe w budynkach przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przy ul. Drzymały 13. W miesiącach VIII - IX planowana jest wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Legnickiej 62,

- zlikwidowano szamba przy ul. Chmielnej 25a i Legnickiej 49 oraz przełączono wewnętrzne instalacje kanalizacyjne do kanalizacji ogólnospławnej,

- przy ul. Złotoryjskiej 4b wykonano nowe podłączenie kanalizacji,

- wykonano nowe przyłącze wodne przy ul. Legnickiej 49

- wykonano wc w lokalach przy ul. Ciemnej 2, Kolejowej 10, Legnickiej 49 oraz rozebrano dotychczasowe wc stałe znajdujące się poza budynkami,

- wymieniono instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 3 i Rejtana 6 oraz w budynku przy ul. Legnickiej 49,

- uzupełniono tynki w budynkach Legnicka 41a, Chmielna 19, Kolejowa 10, Kolejowa 18,

- wymieniono podłogi w lokalach położonych w budynkach Kolejowa 18, Rejtana 6, Chopina 2,

- wykonano prace remontowe i przygotowano do zasiedlenia lokale socjalne dla osób eksmitowanych przy ul. Drzymały 3 (dwa lokale), ul. Rejtana 6, ul. Kolejowa 11 oraz wykonano remont lokalu po pożarze przy ul. Chopina 2.

- wymieniono, uzupełniono rynny przy ul. W. Polskiego 10, Pl. Dworcowy 1. Drzymały 17 przygotowano do założenia w budynku przy ul. Legnickiej nr 22, Witosa 22,

- inne drobne prace polegające na czyszczeniu rynien i rur spustowych wykonano na budynkach przy ul. Rynek 31, ul.W. Polskiego 17, ul. Rynek 14, ul. Tkacka 16, ul. Drzymały 17,

- aktualnie trwają prace przy wymianie instalacji kanalizacyjnej w bibliotece miejskiej.

 

Zgodnie z inicjatywą mieszkańców w zakresie odnawiania klatek schodowych systemem gospodarczym tj. przy bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców wykonano prace w budynkach przy ul. Rynek 38, W. Polskiego 17, Kolejowa 10, Legnicka 66, Legnicka 49.

Do administratora wpłynęły również wnioski mieszkańców z budynków położonych przy ul. Dąbrowskiego 22 i Pl. Dworcowy 2.

Ponadto odnowiona (po pożarze) została przez służby ChZGKiM klatka schodowa przy ul. Chopina 2.

 

Pracownicy oddziału wodno-kanalizacyjnego wymienili 60 mb rurociągu wodociągowego oraz wykonali 86 mb przyłącza (ul. Tuwima, Legnicka, Ćwiklińska. Mickiewicza).

Na bieżąco służby konserwatorskie usuwają awarie i dokonują niezbędnych napraw (na zgłoszenia mieszkańców), czyszczą studzienki kanalizacyjne i opróżniają zbiorniki szamb.

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama