login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Seminarium promująco – podsumowująceprojekt systemowy POKL "Szansa na powrót" - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySeminarium promująco – podsumowująceprojekt systemowy POKL "Szansa na powrót"  28 maja w „Domu Schrama" odbyło się seminarium promująco – podsumowujące projekt „Szansa na powrót"  realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 30 maja 2014r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu i zaproszeni goście. Celem seminarium było podsumowanie realizacji oraz prezentacja osiągniętych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń.

Biorąc pod uwagę prowadzone na przestrzeni kilku lat analizy kwestii społecznych i zawodowych, jak również problemy i potrzeby zgłaszane przez klientów, MOPS w Chojnowie sprecyzował cel główny projektu: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w działaniach projektu systemowego. Realizacja projektu zakładała nabycie lub wzrost kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji doprowadziło do zwiększenia szans na zatrudnienie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Każdy z uczestników projektu miał jednakowy dostęp do ofert wsparcia, która była zróżnicowana pod kątem specyficznych potrzeb oraz strategicznych celów równościowych.  Nie były preferowane żadne rekomendacje uczestników ze względu na płeć.

 

Aktywna integracja polegała na uczestnictwie w szkoleniach z zakresu aktywizacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej. Zajęcia w przeważającej części odbywały się na terenie miasta Chojnowa. Organizatorzy szkoleń wybierani byli na podstawie przedłożenia najkorzystniejszych ofert i prowadzone były przez sprawdzonych i doświadczonych specjalistów. W czasie szkoleń przewidziane zostały  przerwy kawowe i catering, zapewnione też było ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, materiały i pomoce dydaktyczne, a w zależności od rodzaju szkolenia, firma szkoleniowa pokrywała też koszty badań lekarskich, odzieży ochronnej, dojazdów oraz innych działań niezbędnych do należytego przeprowadzenia powierzonego zadania.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie projekty systemowe POKL realizuje od 2008r. Przez ten okres z pomocy w formie aktywnej integracji skorzystało 129 osób, mieszkańców naszego miasta. Każda z tych osób uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem w ramach aktywizacji społecznej i zdrowotnej oraz z aktywizacji edukacyjnej w kursach zawodowych min.: ochroniarza, kucharza-garmażera, ogrodnika, bukieciarza-florysty, nauki jazdy – kat. B, stylizacji paznokci, kosmetyki twarzy, aranżacji terenów zielonych, murarza, kelnera-barmana, brukarza, spawacza, opiekuna osób niepełnosprawnych z nauką j. niemieckiego, obsługi komputera.

Różnorodny wachlarz warsztatów, szkoleń oraz kursów pozwolił na osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak podniesienie lub nabycie swoich kwalifikacji oraz co jest niezmiernie ważne uzupełnienie posiadanego wykształcenia.

 

 

 

Bez finansowego wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego niemożliwa byłaby organizacja innowacyjnych form wsparcia dla naszych świadczeniobiorców.

 Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama