login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Bezrobotny absolwent - pierwsza praca - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyBezrobotny absolwent - pierwsza praca      Corocznie, wraz z terminem ukończenia nauki w szkołach, obserwuje się falowy napływ absolwentów na rynek pracy. Działania w celu znalezienia pracy, samodzielnie podejmowane przez nich, nie przynoszą spodziewanych rezultatów. W efekcie większość absolwentów trafia do powiatowych urzędów pracy, zasilając szeregi bezrobotnych. W miarę upływu czasu od momentu zakończenia edukacji rośnie zaangażowanie absolwentów w poszukiwanie pracy, jednak bezrobocie wśród tej kategorii osób utrzymuje się stale na wysokim poziomie, a w ostatnim okresie wyraźnie wzrasta.
Jak można im pomóc, gdzie znajdą fachową poradę? Kilka cennych uwag zainteresowani znajdą w rozmowie z Liderem klubu Pracy - Markiem Górnickim.

Emilia Grześkowiak - Brak doświadczenia zawodowego sprawia, że pracodawcy nie chcą zatrudniać absolwentów, a bez podjęcia pracy absolwenci nie mogą żadnego doświadczenia zdobyć. Tworzy się więc "błędne koło" niemożności. Długotrwały brak możliwości rozwiązania tego problemu powoduje u młodych ludzi coraz większą frustrację i niejednokrotnie staje się powodem całkowitego zaniku motywacji do dalszych starań o pracę. W jaki sposób państwo pomaga mlodym ludziom po szkole?

Marek Górnicki - Mając na uwadze tę szczególną sytuację w ramach Strategii Gospodarczej "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca" rząd przygotował pakiet działań pn. "Pierwsza Praca", którego podstawowym celem jest właśnie nie dopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się bezrobotnymi i pozostawali nimi przez długi czas. Jednym z działań tego pakietu jest oferta krótkich, wprowadzających zajęć informacyjno-szkoleniowych, przeznaczonych dla absolwentów, którzy pierwszy raz rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni, realizowanych w pierwszym miesiącu od zarejestrowania się.

E.G. - Przejście od nauki do pracy jest trudnym etapem w życiu młodego człowieka. W warunkach wysokiego bezrobocia uzyskanie zatrudnienia wymaga starań i wysiłku, do którego młodzi ludzie generalnie nie są przygotowani.

M.G. - W tej sytuacji przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy jest jednym z ważniejszych zadań zarówno dla rodziców, jak i dla państwa. Temu właśnie służyć ma program pn. Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy, przeznaczony dla absolwentów szkół różnego typu i poziomu. Jego celem jest zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży, poprzez wczesne uruchomienie działań interwencyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

E.G. - Teoretyczna znajomość działań czy też wiedza zdobyta w szkole, nie gwarantują jeszcze pozytywnych skutków w poszukiwaniu pracy. Ważne są także predyspozycje.

M.G. - Sukces w poszukiwaniu pierwszej w życiu pracy nie zawsze jest proporcjonalny do uzyskanego wykształcenia. Oprócz posiadanej wiedzy i umiejętności decydują o nim indywidualne cechy absolwenta, jego zaradność i sprawność poruszania się po rynku pracy. To, czy dana osoba otrzyma pracę zależy od wielu czynników: od tego czy umie dotrzeć do informacji o ofertach zatrudnienia, czy potrafi dokonać analizy swoich możliwości podjęcia określonej pracy, czy potrafi odpowiednio zaprezentować siebie i swoje umiejętności w kontaktach z pracodawcami, czy jest otwarta i pozytywnie zmotywowana do tego by podejmować nowe wyzwania.

E.G. - Program "Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy" kładzie nacisk na budowanie u młodego człowieka pozytywnego nastawienia do pracy i procesu jej poszukiwania.

M. G. - Ma także przekazać absolwentowi podstawową wiedzę w zakresie technik efektywnej autoprezentacji, wywierania pozytywnego wrażenia, efektywnego komunikowania się i znaczenia "języka ciała". Ma również na celu zapoznanie młodych ludzi z usługami świadczonymi przez powiatowe urzędy pracy i przekazanie informacji o należnych im prawach do korzystania z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz programów fakultatywnych adresowanych wyłącznie do absolwentów, a także kierowanych do wszystkich bezrobotnych (takich jak: staże, umowy absolwenckie, szkolenia, itd.), zapisanych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Program ma charakter informacyjno-szkoleniowy, oznacza to, że jego głównym celem jest przekazanie podstawowych informacji i bardzo wstępne, praktyczne przygotowanie uczestników do określonych działań.
Zajęcia realizowane w oparciu o program Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy stanowią pierwszą lub jedną z pierwszych faz Indywidualnego Planu Działania, którego naczelną zasadą jest podmiotowość i sprawowanie opieki nad klientem od momentu rejestracji w urzędzie pracy do momentu podjęcia zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że dla niektórych klientów, zajęcia Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy będą pierwszą i zarazem ostatnią formą aktywizacji i zakończą się podjęciem pracy, a dla pozostałych jednym z wielu etapów współpracy z urzędem pracy, które obejmą np.: uczestnictwo w Warsztatach Poszukiwania Pracy, Klubie Pracy, szkoleniach zawodowych, itp.

Proponowany przez rząd program skierowany do absolwentów ma pomóc młodym ludziom, ułatwić im start na zawodowej ścieżce. Żadne jednak działania nie będą skuteczne jeżeli adresaci sami w pełni się nie zaangażują.
Jesli jesteś zainteresowany o szczegóły pytaj w Klubie Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Chojnowie - czynne w każdy powszedni dzień tygodnia.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama