login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Sprawozdanie 8/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie 8/05 z pracy Burmistrza Miasta ChojnowaSprawozdanie 8/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 01 września 2005r do dnia 27 września 2005r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Zakończono inwestycje i dokonano odbioru kotłowni gazowych w budynku MOPS i Przedszkolu Miejskim nr 3 (inwestycje w części dotowane przez WFOŚ i GW, MOPS – 11750,-zł, Przedszkole Nr 3 – 42000,-zł ).
2. Zakończono stan „0" oraz ściany i strop parteru budynku socjalnego przy ul Złotoryjskiej 13 a, trwa wykonywanie ścian I piętra.
3 Zakończono i odebrano roboty remontowe szatni K.S Chojnowianka. Trwają roboty przy remoncie kotłowni oraz przebudowie części mieszkalnej na pomieszczenia socjalne.
4. Trwają prace przy budowie ul. Samorządowej.
5. Trwają prace przy przebudowie kanalizacji na ul. Konarskiego, Rynek, Ciemnej (inwestycja w części dotowana przez WFOŚ i GW).
6. Trwają prace przy przebudowie sieci wodno- kanalizacyjnych na ul. Spacerowej, Złotoryjskiej, Cichej, Młynarskiej (inwestycja w części dotowana przez WFOŚ i GW).
7. Trwają prace przy modernizacji kotłowni na gazową w budynku SP3 (inwestycja w części dotowana przez WFOŚ i GW – w kwocie 50500 zł).
8. Zakończono budowę studni głębinowej na stadionie.
9. Zakończono prace przy renowacji płyty boiska K.S Chojnowianka.
10. Wykonano chodnik przy ul Grunwaldzkiej (I etap).
11. Trwają prace przy budowie nawierzchni przed budynkiem K.S Chojnowianka na Stadionie Miejskim.
12. Zakończono remonty konserwacyjno- malarskie w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 1.
13. Trwają prace przy remoncie kapitalnym toalet w Gimnazjum Nr 2.
14. Trwają prace ziemne wokół budynku Gimnazjum Nr 2.
15. Trwa odnawianie elewacji budynków północnej pierzei Rynku.

Z zakresu Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95% i 92%, bonifikaty.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- 4 nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi, położone przy ul. Kościuszki (teren byłego „Hosmetu"),
- nieruchomość niezabudowaną nr 135/8 położoną przy ul. Legnickiej.
3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, na sprzedaż : - działki budowlanej przy ul. Broniewskiego 2b,
- nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
- działek pod zabudowę garażami przy ul. Łokietka - Sikorskiego,
- nieruchomości zbudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym przy ulicy Witosa - dz. 22/12.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach : - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Okrzei - działka nr 12/13 i 12/56 ,
- na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim.5. Wydano 3 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6. Udzielono dotacji w kwocie 20 000 zł jako dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prezbiterium kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.
7. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 2 decyzje zezwalające na usunięcie 2 drzew (jesion i wierzba) z obowiązkiem nasadzenia oraz odmówiono zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk dla osób fizycznych.8. Wydano 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
- firmy Separator Service Sp. z o.o. ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno, - firmy "METAL-CART" s.c. Jerzy Uziębło, Grzegorz Rudziak , ul. Fabryczna 1 ,
- PPUH "OSKAR" Jerzy Uziębło, ul. Fabryczna 1,
- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Fedczyszyn Eugeniusz.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe:
-przyjęto 144 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,rozpatrzono 158 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę – 18.080 zł ( 151 decyzji pozytywnych, 7 decyzji negatywnych),
-za miesiąc wrzesień wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 73.080 zł,
-wydano 10 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego.
2. Dowody osobiste:
-wydano 136 dowodów osobistych,
3. Paszporty:
-przyjęto 31 wniosków -wydano 38 paszportów.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama