login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Kto nie płaci za śmieci? - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKto nie płaci za śmieci?      Od stycznia 2006r Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi ewidencję umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady komunalne, ewidencję zbiorników bezodpływowych i ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków
Z analizy informacji pozyskanych w ciągu roku 2006 wynika, że wielu właścicieli, najemców czy dzierżawców nieruchomości nie posiada umów na odbiór odpadów (śmieci) z domków jednorodzinnych, z prowadzonej działalności gospodarczej i wspólnot mieszkaniowych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chojnów każdy właściciel nieruchomości (najemca lub dzierżawca) ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki (poprzez zakup, wydzierżawienie), ma też obowiązek utrzymania tych pojemników w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, a odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - przez uprawnioną firmę wywozową.
Właściciele nieruchomości, którzy nie podpisali jeszcze umów na odbiór odpadów winni to uczynić bardzo pilnie - bowiem przedstawiciele Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w miesiącu kwietniu bieżącego roku będą prowadzić kontrole zawartych umów na odbiór odpadów.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama