N VIII sesji... - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyN VIII sesji...25 kwietnia radni Rady Miejskiej w Chojnowie spotkali się na kolejnej, ósmej sesji. Zwołana w dodatkowym terminie sesja miała na celu powołanie obwodu do głosowania w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjnym "Niebieski Parasol", gdzie w pierwszych dniach czerwca, uprawnieni będą mogli wypowiedzieć się za lub przeciw wstąpieniu Polski do Unii.
Uroczystym akcentem tej sesji było uhonorowanie Poseł na Sejm Bronisławy Kowalskiej za efektywną współpracę z chojnowskim samorządem.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – mówi stare porzekadło. Od wielu lat jest Pani dla nas Chojnowian takim oddanym przyjacielem. Pamięta Pani o nas i o naszych dzieciach. (...) Znamy i doceniamy Pani zasługi w pozyskiwaniu sponsorów i środków finansowych dla naszego miasta. (...) Za wszystko, co uczyniła Pani dla społeczeństwa Ziemi Chojnowskiej składamy Pani wyrazy podziękowania i głębokiej wdzięczności - czytamy m.in. w liście gratulacyjnym od władz miasta.
- To ogromne wyróżnienie jest bodźcem do dalszych działań - powiedziała w pierwszych słowach posłanka. - Chojnowianie są niezwykłymi ludźmi, mam tu wielu przyjaciół i zapewniam, że ta społeczność zawsze będzie mogła na mnie liczyć.
Podziękowania w imieniu własnym i mieszkańców Chojnowa składała przewodnicząca Rady Joanna Katarzyna Dziedzic i burmistrz miasta Jan Serkies:
- Dziękując za wieloletnią owocną współpracę pragnę jednocześnie pogratulować Pani Poseł nowej funkcji - obserwatora w Parlamencie Europejskim - powiedział burmistrz.
Poseł B. Kowalska jako jedyna kobieta z Dolnego Śląska będzie uczestniczyć w obradach członków Unii, co jest ogromnym wyróżnieniem. Korzystając z okazji pobytu w Chojnowie Pani Poseł przybliżyła radnym i zaproszonym na sesję gościom idee, wszystkie za i przeciw uczestnictwa naszego kraju w Unii Europejskiej.
- Przyjęcie Polski do Unii nie jest interesem rządu, konkretnej partii czy Kościoła, to interes wszystkich Polaków - przekonywała Pani Poseł. - Musimy wypowiedzieć się na tak - jeśli nie dla siebie, to dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

TytułdataAutor
AJcgH4T7uTzW2014-03-05 10:06:05mWeJ5rBZDf
Where should QuotesChimp start? Based on a classic Oriental saying, the greatest trip starts with an individual measure. The initial step in turning into a sensible insurance buyer is really to comprehend the nuts-and-bolts of the way that insurance operates.

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama