O Chojnowie i jego przyszłości - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyO Chojnowie i jego przyszłości
Gród nad Skorą powoli, ale sukcesywnie zmienia swoje dotychczasowe oblicze. Osiemnaście miesięcy pracy obecnej kadencji władz miasta jest zauważalne i nawet sceptycy muszą przyznać, że "coś w mieście ruszyło".
O tym jak władze miasta oceniają obecną sytuację i co planują na przyszłość rozmawiamy z burmistrzem Janem Serkiesem.


Emilia Grześkowiak - Czy w Pana ocenie Chojnów staje się wizytówką gospodarnego miasta?

Jan Serkies - Taką ocenę pozostawiam mieszkańcom. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że kondycja finansowa Chojnowa zdecydowanie się poprawiła. Jeszcze nie tak dawno samorząd borykał się z poważnymi problemami finansowymi. Były kłopoty ze spłatą zobowiązań - brakowało np. pieniędzy na wynagrodzenia, nie bez problemów prowadzono działalność bieżącą.
W poprzedniej kadencji Chojnów miał jedno z ostatnich miejsc w skali samorządów z całego kraju. Oceniano w tym rankingu wielkość nakładów inwestycyjnych w stosunku do dochodów własnych. Wtedy wynosiła ona 1,72 %. W roku 2003 było to już 8,95%, natomiast w roku 2004 zamierzamy na inwestycje przeznaczyć 1.474.051zł, co stanowi 12,69 % dochodów własnych miasta. Myślę, że postęp jest czytelny.
Poprawa sytuacji finansowej to skutek stanowczych działań reorganizacyjnych i szukania oszczędności w wielu działach. Systematyczna wymiana oświetlenia na energooszczędne czy przejmowanie na rzecz miasta (za zaległości podatkowe) nieruchomości, to jedne z wielu przykładów pozyskiwania dodatkowych środków.
Dzięki tego typu działaniom oraz zabiegom w kierunku pozyskiwana pozabudżetowych środków mogliśmy pozwolić sobie na np. pełną wymianę stolarki okiennej w SP4, położyć niemal 3000 m2 chodników z polbruku, zmodernizować miejskie drogi, rozbudować oświetlenie niektórych ulic, wykonać renowację portalu muzeum, naszym najmłodszym postawić kilka nowych placów zabaw. To wybiórcze przykłady efektów kilkunastomiesięcznej pracy, które, mam nadzieję, dają obraz znaczących postępów.

E.G. - Co w planach?
J.S.- Szanse rozwoju miasta i plan realizacji zadań określa Wieloletni Plan Inwestycyjny, uchwalony przez Radę Miejską. Tylko na ten rok zaplanowano remont stołówki z zapleczem kuchennym w Gimnazjum nr1, termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4, budowę ulicy Nowej z odwodnieniem i przebudową odcinka instalacji ogólnospławnej, wymianę nawierzchni miejskich chodników oraz wiele innych zadań, które wkrótce mieszkańcy zauważą.
Stabilność finansowa, to także możliwość ubiegania się o umorzenia czy dodatkowe dotacje ze środków pozabudżetowych.

E.G.- Nie zmienia to faktu, że cały czas w Chojnowie ogromnym problemem jest stan bezrobocia.
J.S - Tak, to prawda. Problem bezrobocia i złej sytuacji finansowej polskich rodzin, to problem istniejący w całym kraju - Chojnów nie jest tu wyjątkiem. Robimy jednak co w naszej mocy i to co leży w naszej kompetencji, aby zmniejszyć stopę bezrobocia na naszym terenie.
Dzięki ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy przez ostatnie miesiące zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i publicznych znalazło kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta - zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dzięki nim wykonano wiele prac, które od lat czekały na realizację - m.in. remonty w miejskich przedszkolach i szkołach oraz jednostkach podległych, wykonano nową elewację USC czy w końcu gruntowny remont sali w Domu Chemika łącznie z wymianą oświetlenia na energooszczędne.
Prace interwencyjne to jeden ze sposobów łagodzenia skutków bezrobocia. Jako samorząd miejski staramy się wspierać wszelkie działania ograniczające bezrobocie. Uzyskaliśmy już wymagane opinie Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów do przygotowanego projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Ma to zachować nie tylko istniejące miejsca pracy, ale również stworzyć warunki do uruchomienia nowych. W tym miejscu pragnę podziękować chojnowskim pracodawcom za owocną wspólpracę i wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz miasta.
W łagodzeniu skutków bezrobocia pomocna będzie z pewnością działalność
chojnowskiego oddziału Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka". Funkcjonujące od kilku miesięcy w naszym mieście stowarzyszenie skupia ludzi bezrobotnych i będzie pracować na ich rzecz. Planujemy przekazanie "Barce" lokalu przy ul. Drzymały - jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.

E.G.- Wiele mówi się o znaczeniu promocji miasta. W jaki sposób promuje się Chojnów?
J.S.- Promocja miasta ma na celu ukazanie w sposób jak najbardziej atrakcyjny zasobów gminy, możliwości inwestycyjnych, udogodnień komunikacyjnych czy wreszcie uroków krajobrazowych. Wszystko po to, aby potencjalny przedsiębiorca zainteresował się naszymi terenami i zechciał zainwestować właśnie w Chojnowie.
Tego typu promocja przyjmuje wiele form. Obok spotkań z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi promujemy się poprzez wydawnictwo. Uruchomiliśmy miejskie strony internetowe, które z pewnością zainteresują nie tylko inwestorów, wydaliśmy folder, który trafia w wiele rejonów Polski, zamieszczamy materiały promocyjne w różnego rodzaju publikacjach.
Zależy nam także, aby nasze miasto było postrzegane jako miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. W kalendarzu mamy wiele imprez lokalnych i ogólnopolskich, ale nasze miasto, co stwierdzam z przykrością, nie wykreowało dotąd imprezy na miarę choćby złotoryjskich płuczek złota. Czynimy jednak starania, by zainicjowany w ubiegłym roku Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego stał się taką wizytówką miasta.
Korzystając z okazji pragnę już dziś zaprosić Państwa 19 czerwca na drugą edycję festiwalu, podczas którego obejrzeć będzie można nie tylko liczne stoiska tkactwa, malarstwa, rzeźbiarstwa, itp., ale i atrakcje muzyczne, wśród których gwiazdą będzie zespół "Lombard".

Wcześniej, bo już 1 maja, zapraszam chojnowian na Festyn Europejski zorganizowany z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Prezentacje państw unijnych przygotowane przez chojnowskie szkoły ubarwią występy wokalne, taneczne i koncert greckiego zespołu "Mythos", a podsumowaniem będzie pokaz sztucznych ogni.

E.G. - Dziękuję za rozmowę.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
wstyd2004-05-02Julia
raczej na wsparcie nie ma co liczyć :-(2004-04-27AR
Promocja miasta w Internecie2004-04-26sceptyk

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama