Cały wiek działalności - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyCały wiek działalności
      Dziesiątki kwiatów, życzenia i gratulacje towarzyszyły imprezie, która odbyła się 15 października w MDK z okazji 100.lecia powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i 30 rocznicy działalności chojnowskiego oddziału tej formacji.

W uroczystościach uczestniczyli nauczyciele zrzeszeni w ZNP, władze kościelne, samorządowe i oświatowe oraz sympatycy i przyjaciele Związku. Obchody rozpoczęto projekcją filmu traktującego o wydarzeniach, jakie od 1905 r. towarzyszyły działalności ZNP.
Na przestrzeni tych stu lat Związek, podobnie jak inne zrzeszenia, przechodził różne koleje losu: strajki, pikiety i marsze protestacyjne w obronie praw, represje nauczycieli i ich rodzin, zawieszenia działalności, niechęć władz, prześladowania.
Ta ciemna strona działalności była jednak motorem rozwoju i przyczynkiem kolejnych wydarzeń, które dążyły ku poprawie warunków pracy, statusu nauczyciela i edukacji w ogóle. ZNP był organizatorem światowej konferencji nauczycieli, był współorganizatorem Kongresu Pedagogicznego Nauczycieli, jego członkowie uczestniczyli w obradach „Okrągłego stołu", a cztery lata temu wystąpił z obywatelską inicjatywą ustawodawczą wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o określaniu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz wysokości przysługujących dodatków w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
To tylko kilka przykładów przedsięwzięć Związku, które przyczyniły się do wielu zmian w oświacie. Tę działalność od 30 lat wspiera też chojnowski oddział ZNP.
Było więc co świętować.
Podwójny jubileusz był okazją do wyróżnienia wielu osób, które w różnej formie i w różnych latach aktywnie działały w Związku.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ następującym nauczycielom:
Janinie Aleksander- emerytowanej nauczycielce Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie, Violecie Urban- nauczycielce SP w Niedźwiedzicach.
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI została odznaczona Anna Krężel- przew. Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi oraz Czesława Kulbat- nauczycielka SP w Budziwojowie.
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI udekorowano:
Annę Iwanicką- nauczycielkę SP w Białej, Jolantę Klima- dyrektora SP w Okmianach, Zofię Przyłucką- pracownika SP w Niedźwiedzicach, Grażynę Wróblewską- dyrektora SP w Goliszowie, Artura Wirę- dyrektora SP w Budziwojowie, Irenę Kijowską- nauczycielkę SP w Okmianach.

ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZNP odznaczeni zostali:
Elżbieta Borysewicz- wicedyrektor SP Nr 4, wieloletni działacz związkowy,
Alina Bujak- prezes Ogniska ZNP, nauczycielka Gimnazjum Nr 2,
Maciej Cieśla- nauczyciel Gimnazjum Nr 1, członek Zarządu Oddziału ZNP,
Andrzej Gabruś- nauczyciel SP Niedźwiedzice, wiceprezes Ogniska,
Irena Kijowska- nauczycielka SP Okmiany, wieloletni działacz związkowy, wiceprezes Ogniska, Krystyna Mikołajczyk- nauczycielka Powiatowego Zespołu Szkół, członek Zarządu Oddziału, Alicja Pawłowska- nauczycielka SP Okmiany, prezes Ogniska, Zofia Przyłucka- pracownik SP Niedźwiedzice, długoletni działacz związkowy.
ODZNAKĘ ZA 50-letnią PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ otrzymali:
Maria Bolechowska, Jan Kolenda.


Podziękowania otrzymali także działacze związkowi, którzy działali w szeregach Związku w dawnym powiecie złotoryjskim, a po utworzeniu Oddziału w Chojnowie w 1975 roku pełnili funkcję prezesów:
Jan Kolenda- pierwszy prezes Oddziału w Chojnowie w latach 1975- 1986,
Jerzy Kucharski- prezes Oddziału w latach 1986-1988,
Józefa Born- prezes Oddziału w latach 1988-1990.
Wśród prekursorów tworzących podwaliny ZNP na naszym terenie byli:
Genowefa Czarna, Jan Kolenda, Janina Przybysz, Janina Kałwak, Józefa Born, Krystyna Sakaluk- nauczycielka tajnego nauczania, Leon Jasiński, Łucja Kupczyńska, Maria Krzyżanowska, Stanisława Janczyn, Stanisław Mamaj.
MEDAL 100-lecia ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI dla ZNP otrzymali:
Maria Adamczak, Janina Aleksander, Barbara Baczmańska, Urszula Chmielewska, Anna Krężel, Zygmunt Kupczyński, Andrzej Przybysz, Magdalena Springer, Violetta Urban, Jan Wierzbicki, Ewa Więcek, Leon Jasiński.
Za osobiste zaangażowanie i wspieranie działań w rozwój szeregów Związku STATUETKI otrzymali:
Krystyna Kupczyńska, Alina Bujak, Krystyna Mikołajczyk, Anna Jażdżyk, Grażyna Babiarz, Mirosława Spes, Iwona Kindel, Krystyna Król-Chojnowska, Jolanta Bukowska, Wiesława Karmowska-Rudyk, Elżbieta Cichocka, Bona Szaban, Czesława Wojtala, Ewa Jedynak, Alicja Pawłowska, Violetta Urban, Urszula Chmielewska, Andrzej Urban, Bożena Konarska, Stanisława Tracz.
Artystycznie imprezę ubarwili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którzy wspólnie z opiekunami przygotowali ciekawy program muzyczny.
Ten dzień zakończył się spotkaniem towarzyskim, podczas którego wspominano przeszłość i snuto ambitne plany na przyszłość.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
ojojoj2008-01-25ju6
A ja znam jedną Basię Baczmańską!2006-08-24Maćko :)
syf2006-02-14dżinx

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama