Dni Chojnowa 2006 cz.1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podglšd artykułów
podglšd komentarzyDni Chojnowa 2006 cz.1
      Oficjalne otwarcie Dni Chojnowa 2006, poprzedził wernisaż wystawy tkactwa artystycznego grupy „Wštek" z Wrocławia pn. „Odzyskana sztuka Wandy Bibrowicz".
W Muzeum Regionalnym zaprezentowano 24 prace 12 twórców gobelinów i kilimów, którzy w większoœci stawili się na spotkaniu inauguracyjnym. Grupa „Wštek" powstała 10 lat temu przy Galerii Tkactwa, którš założyła prof. Ewa Poradowska-Werszler w 1978 r. we Wrocławiu i skupia zarówno profesjonalnych tkaczy, jak i miłoœników tkactwa zajmujšcych się tš dziedzinš sztuki hobbystycznie. Prezentowane tkaniny sš wzorowane, bšdŸ dedykowane wybitnej artystce, nieżyjšcej już Wandzie Bibrowicz.
To już druga inicjatywa tkaczy z Wrocławia, którzy specjalnie na Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego przygotowali dla mieszkańców Chojnowa wystawę gobelinów nawišzujšc do naszych tradycji i historii. Wystawa potrwa do końca lipca.


      Dni Chojnowa rozpoczšł tradycyjny korowód. Młodzież i dzieci z chojnowskich szkół i przedszkoli przeszły ulicami miasta barwnym orszakiem, przebranie za postacie z bajek lub odległych epok. Dołšczyli do niego przyjaciele z zagranicy - delegacja z partnerskiego miasta Egelsbach i byli mieszkańcy Chojnowa, od lat mieszkajšcy w Niemczech, a także goœcie spoza grodu nad Skorš.
Kolorowa kolumna prowadzona przez orkiestrę dętš Jana Buńkowskiego i chojnowskie Bractwo Rycerskie przeszła centralnymi uliczkami rynku, pod scenę, gdzie włodarz miasta, w stroju szlacheckim, przywitał wszystkich i życzył udanej zabawy.
Œwiętowanie większoœć mieszkańców rozpoczęła od odwiedzenia festiwalowych kramów. Prezentowali się tu lokalni artyœci wystawiajšc wyroby z wosku, haft ręczny, ceramikę, tkactwo, malarstwo, kompozycje kwiatowe, garncarstwo i inne. W ich pobliżu zlokalizowano ogródki i punkty gastronomiczne, które już w pierwszych godzinach festynu wypełniły się goœćmi.

      Częœć artystycznš rozpoczšł teatr dla dzieci w wykonaniu aktorów z Krakowa. Spektakl pt. „Tršba słonia Salomona" zgromadził pod scenš najmłodszych mieszkańców, zainteresował też nieco starszych. Wielu słuchaczy miał także zespół „SOS", który wystšpił tuż po teatrzyku. Kwartet złożony z dwóch atrakcyjnych wokalistek i młodych wokalistów grał i œpiewał repertuar szwedzkiej grupy „ABBA". Te szlagiery znajš wszyscy, niewielu widzów trzeba więc było namawiać do wspólnej zabawy. Festynowš atmosferę podtrzymali kolejni artyœci – szkolne zespoły taneczne, które majš w naszym mieœcie licznš rzeszę fanów. Brooklyn, Karambol, Reeplay i Diabołki zaprezentowały kilka układów nagradzonych na tegorocznych turniejach.
W miarę upływu czasu i zbliżajšcej się godziny 21, rynek wypełniał się licznš publicznoœciš oczekujšcš na występ wyjštkowej gwiazdy. „Mówi się o nich „polscy Rolling Stonesi"... I faktycznie - coœ w tym jest. Choćby ze względu na Ÿródła muzyki, żonglowanie stylami, konsekwencję. Ze względu na staż, pod względem którego coraz mniej majš równych.No i ze względu na skomplikowane, nie wolne od dramatów dzieje... „(Jan Skaradziński). „Dżem" zgromadził pod chojnowskš scenš tysišce fanów. Charakterystyczne brzmienie legendarnej grupy z każdš minutš podnosiło temperaturę i skalę wrażeń. Półgodzinne bisowanie œwiadczyło zarówno o sympatii słuchaczy dla zespołu, jak i szacunku muzyków dla publicznoœci. Ten wspaniały koncert komentowano jeszcze przez kolejnych kilka dni w rozmowach towarzyskich na forum stron internetowych miasta Chojnowa i stronach zespołu „Dżem".

Na tym jednak nie skończyło się nocne granie. Występ teamu pod nazwš „Avanti" miał wprawdzie mniej licznš publikę, ale ci, którzy zostali, przy włoskich rytmach, bawili się wspaniale. Tańczšcych nie zniechęcił nawet wiosenny deszcz, w klimatach Italii, dotrwali do kulminacyjnego punktu sobotniego œwięta – pokazu sztucznych ogni. Fajerwerki rozœwietlajšce ciemne niebo widać było z wielu miejsc Chojnowa, a towarzyszšcy im podkład muzyczny niósł się przez kilka minut po całym mieœcie.

      Kolejny dzień i kolejne przygotowane atrakcje skupiły mieszkańców na placu zielonym przy Miejskim Domu Kultury. Niedzielny festyn rozpoczšł się tradycyjnym już koncertem „Chojnowianie – Chojnowianom". Przez dwie godziny na scenie oglšdaliœmy młodych, rodzimych artystów z przedszkoli nr 1, 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz kabaretu „Na czworaka" z PZS. Był to swego rodzaju podarunek chojnowskich uczniów dla wszystkich, którzy uczestniczyli w miejskim œwięcie, a jednoczeœnie prezentacja umiejętnoœci i artystycznych talentów.

Występ znanego naszej społecznoœci zespołu „Haward" wprowadził wszystkich w wir festynowej zabawy. Znane i lubiane przeboje polskiej estrady trafiajš niemal do każdego, o staniu w miejscu nie było więc mowy. Tš atmosferę podtrzymali także kolejni wykonawcy – „Wędrowne Gitary" z piosenkami „Czerwonych Gitar". Melodie lat szeœćdziesištych, to jak się okazało, nie tylko repertuar czterdziestolatków, młodzież podchwytywała teksty i nutę równie szybko jak ich rodzice.
Drugi dzień miejskiego œwięta zakończył występ grupy „Kto to" i Kasi Wilk, znanej wokalistki młodego pokolenia, dwukrotnie nagrodzonej na festiwalu w Opolu.

      Miejski Dom Kultury w Chojnowie serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, których praca i zaangażowanie w przygotowanie i realizację obchodów Dni Chojnowa 2006 pozwoliła na organizację dorocznego œwięta miasta. Dziękujemy: panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorowi ChZGKiM i pracownikom zakładu, Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnowie i wszystkim zaangażowanym w ochronę Dni policjantom, Komendantowi JRG straży pożarnej w Chojnowie i podległym mu strażakom, pogotowiu ratunkowemu, placówkom oœwiatowym naszego miasta – przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom oraz reprezentantom Powiatowego Zespołu Szkół – za udział w barwnym korowodzie i występy w koncercie „Chojnowianie-chojnowianom", wystawcom prezentujšcym swe wyroby w ramach IV Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego.
Dziękujemy sponsorom: BZ WBK, BS Chojnów, firmom Höcker, Feerum, Komerc, Polers – za wsparcie finansowe. Dziękujemy mieszkańcom Rynku, którzy corocznie z wielkš wyrozumiałoœciš podchodzš do naszego nocnego œwiętowania i wszystkim mieszkańcom Chojnowa – za udział we wspólnej zabawie.
Na zakończenie chcę także podziękować pracownikom MDK. To na ich barkach spoczywa corocznie główny ciężar tak organizacji, jak i przeprowadzenia obchodów Dni Chojnowa.
Stanisław Horodecki -dyr. MDK

Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

TytułdataAutor
Yh9V5KXjEwa2013-09-12 01:07:37fMUswoA71X
Перевод Google X-вспышек солнечный цикл 24: Там было всего несколько рентгеновских вспышек с начала нового солнечного цикла 24. Here is a complete list so far, all in 2011: Feb. 15 (X2), March 9 (X1), Aug. 9 (X7), Sept. 6 (X2), Sept. 7 (X2). Вот полный список до сих пор все в 2011 году: 15 февраля (Х2), 9 марта (X1), 9 августа (X7), 6 сентября (Х2), 7 сентября (X2). Before these five, the priveous X-flare occured on Dec.14, 2006, (X1) during old Solar Cycle 23. До этих пяти, предыдущий X-вспышка произошла на Dec.14, 2006, (X1) в старые солнечный цикл 23. источник

serwis jest częœciš portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART Š w systemie zarzšdzania treœciš CMS Kursorek | Reklama