O stanie bezrobocia słów kilka - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyO stanie bezrobocia słów kilka
      W naszej gazecie ukazała się niedawno informacja o zasiłku dla bezrobotnych, który od 1 stycznia tego roku uprawnieni pobierać będą tylko przez pół roku. Ta wiadomość poruszyła wielu naszych Czytelników. Pytania typu dlaczego?, z jakiego powodu?, jak długo taki przepis będzie obowiązywał?- pojawiały się najczęściej. O wyjaśnienie tych kwestii poprosiliśmy najbardziej kompetentną osobę w tych sprawach - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Chojnowie Bożenę Konopnicką.

      Bożena Konopnicka - Każdego roku po zakończeniu półrocza Główny Urząd Statystyczny oblicza przeciętną stopę bezrobocia na obszarze działania poszczególnych powiatowych urzędów. Obliczona stopa bezrobocia zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest podstawą określania długości pobierania zasiłków dla bezrobotnych. W naszym przypadku stopa ta jest obliczana łącznie dla powiatu ziemskiego i grodzkiego – czyli dla całego terenu objętego działaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Wyliczona przez GUS stopa bezrobocia na koniec czerwca 2004 r. wynosiła 23,7 %, więc nie przekroczyła 125 % przeciętnej stopy krajowej – z tego powodu okres pobierania zasiłku w naszym urzędzie wynosi 6 miesięcy. Wyjątkiem są osoby powyżej 50 roku życia, posiadające staż pracy powyżej 20 lat – one nadal będą pobierały zasiłek przez 12 miesięcy. Wyliczana w ten sposób stopa bezrobocia nie odzwierciedla jednak rzeczywistej sytuacji na terenie miasta i gminy Chojnów. Mimo spadku poziomu bezrobocia, sytuacja na lokalnym rynku pracy nadal jest bardzo trudna.

Emilia Grześkowiak - Rozumiem, że w zestawianiu z całym powiatem tracimy?

B.K. – Na pewno tracą osoby uzyskujące prawo do zasiłku dla bezrobotnych, dla których niejednokrotnie zasiłek jest jedynym źródłem utrzymania.

E.G. Skupmy się na naszych statystykach. Jak obecnie przedstawia się sytuacja w Chojnowie?

B.K. - Na terenie działania filii PUP poziom bezrobocia na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił 3037 osób, w tym 538 posiada prawo do zasiłku. Podkreślić należy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku liczba bezrobotnych była wyższa o 287 osób. W całym roku 2004 zarejestrowało się 3081 osób.

E.G. - Czy akcesja Polski do Unii wpłynęła w jakiś sposób na stan bezrobocia?

B.K. - Jeżeli pyta pani o to czy zwiększyła się liczba ofert pracy np. z zagranicy, to odpowiem, że w tej kwestii niewiele się zmieniło. Nie zaobserwowaliśmy też nagminnych wyjazdów bezrobotnych do innych państw. Niewątpliwie poprawiła się natomiast sytuacja finansowania naszych działań. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zasiliły nasz budżet mogliśmy zwiększyć liczbę osób kierowanych na szkolenia, staże, refundowane miejsca pracy, itp. - w sumie 788 osób bezrobotnych, o 83 osoby więcej niż w roku poprzednim.
W minionym roku ponad 300 osób skorzystało z proponowanych szkoleń, 135 skierowano do prac interwencyjnych, 85 osób znalazło zatrudnienie w ramach robót publicznych, niemal 260 młodych ludzi odbyło staże i przygotowania zawodowe.
Według mnie, to zadawalające liczby, chociaż zawsze chciałoby się więcej.

E.G. - Jak zapowiada się ten rok dla bezrobotnych?

B.K. - Jestem optymistką. Biorąc pod uwagę fakt, że ubiegłoroczne środki unijne objęły tylko drugą połowę roku, można się spodziewać, że w 2005r., tych funduszy będzie więcej, a to oznacza aktywizację większej liczby bezrobotnych. Kolejne staże, prace interwencyjne, szkolenia, refundacje miejsc pracy. W tym miejscu chciałam zainteresować przedsiębiorców, właścicieli mniejszych i większych firm, współpracą z naszą jednostką - oferujemy bowiem kilka możliwości pomocy pracodawcom w zatrudnieniu osób.
Korzystając z okazji chciałabym poinformować, że w roku 2005 planujemy zorganizowanie 40 różnego rodzaju szkoleń, których lista już wywieszona jest na naszej tablicy. Propozycje szkoleń kierowane są zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Z pewnością z tak obszernej oferty, każdy zainteresowany będzie mógł wybrać coś dla siebie. Oczekujemy zgłoszeń, które będą podstawą do wszczęcia procedur przygotowawczych.

E.G. - Dziękuję za rozmowę.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
śmiechu warte2006-03-02obserwator
prawdziwa prawda o kursach2005-07-12Chojnowianin
Farsa :-)2005-02-28Chojnowianin
GORZKA PRAWDA2005-02-25NIEZNANY

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama