login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Pracowity rok - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyPracowity rok      Minął kolejny rok czwartej kadencji. Jaki był dla samorządu 2005 r.?
Zapytaliśmy o to burmistrza Jana Serkies.

- Według mnie był to bardzo dobry rok. Pracowity, nerwowy, ale dobry. W minionym roku udało nam się zrealizować kilka poważnych inwestycji, na które wielu mieszkańców czekało od dawna. Część z nich będzie kontynuowana w roku bieżącym. Rozpoczną się także nowe.

Jak więc zamknął się ubiegłoroczny bilans inwestycyjny?

- Nasze działania, jeśli chodzi o inwestycje, określa uchwalony przez radę Wieloletni Plan Inwestycyjny, który zawiera listę najpilniejszych inwestycji, harmonogram prac i terminy ich wykonania. Bazując na tym dokumencie mogę tylko powiedzieć, że zadania na rok 2005 zostały w pełni zrealizowane. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu wielu moich współpracowników, dyrektorów, pracowników podległych jednostek oraz pracowników interwencyjnych i publicznych, a także dzięki owocnym staraniom o środki pozabudżetowe.
Rok 2005 rozpoczęliśmy budową budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej. Według umowy odbiór tego obiektu zaplanowany jest na październik tego roku. Niemal jednocześnie uruchomiono także prace przy budowie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. Okres wakacji wykorzystaliśmy na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Piotrowicka, Złotoryjska, Spacerowa, Cicha i Młynarska oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w ulicach Ciemna, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego. Najbardziej pracowity był sierpień. Ruszyły wówczas prace na ulicy Samorządowej, przy adaptacji budynku na nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Edukacyjne i przy wykonaniu studni głębinowej na stadionie K.S. „Chojnowianka", gdzie we wrześniu zregenerowaliśmy także nawierzchnię boiska i ukończyliśmy remont szatni.
W tym samym czasie przeprowadziliśmy budowę nowoczesnej kotłowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej nr 3 i Miejskim Przedszkolu nr 3.
Trzeba mieć jednak świadomość, że inwestycje nie rozpoczynją się z chwilą uruchomienia prac budowlanych. Ten proces trwa znacznie dłużej. Zlecenie opracowania projektu, przetarg, wybór oferty czy wreszcie podpisanie umowy z wykonawcą – te wszystkie procedury mają uwarunkowania prawne i terminowe. Takich spraw nie załatwia się w kilka tygodni. Dlatego często inwestycje realizowane w danym roku, to kontynuacja kilkumiesięcznej wcześniejszej pracy.

Jakich więc inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy w najbliższych miesiącach?

- Zamierzamy m.in. wyremontować kładkę nad Skorą przy ul. Paderewskiego i wybudować nową nawierzchnię ul. Łużyckiej co z pewnością korzystnie wpłynie na projekt utworzenia w tej okolicy strefy aktywności gospodarczej. Zaplanowaliśmy także budowę nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego, modernizację Cichej, Spacerowej, Młynarskiej i ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Łokietka i Maczka. Nową kanalizację będą w tym roku mieli mieszkańcy ul. Żeromskiego a mieszkańcy Orzeszkowej, Konopnickiej, Wyspiańskiego i Matejki – oświetlenie uliczne. Zmodernizujemy też bazę dydaktyczno-sportową w Gimnazjum nr 2, będą także prowadzone remonty w gospodarce komunalnej. Poza tym, wzorem poprzednich lat będziemy wymieniać kolejne nawierzchnie miejskich chodników oraz realizować inne inwestycje w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych.


- Czego nie udało się zrobić w minionym roku?

- Nie udało nam się znaleźć przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani inwestycją na proponowanych przez nas terenach w rejonie ul. Łużyckiej i Okrzei. 6,5 ha jakie liczą w sumie te dwa tereny, to jak się okazuje, za mało na lokalizację dużych, znaczących firm. Niestety miasto nie posiada większych obszarów, co utrudnia pozyskanie inwestorów. Wierzę jednak, że kolejne rozmowy, jakie obecnie prowadzimy, w niedługim czasie zaowocują, a przyczyni się do tego zwiększenie atrakcyjności tego terenu poprzez poprawę infrastruktury technicznej.

Czym obecnie zajmują się służby miejskie?

- Początek roku, to czas przygotowywania dokumentacji pod przyszłe inwestycje. Jesteśmy np. w trakcie procedur dotyczących planowanej budowy basenu w Chojnowie. Ta inwestycja przewidziana jest na przyszłe lata, ale wcześniejsze opracowanie dokumentacji pozwoli na podjęcie starań o środki pozabudżetowe, które można pozyskać z programów unijnych bądź Totalizatora Sportowego wspierającego tego typu zadania.
Podobnych spraw jest więcej, a ich ciąg dalszy z pewnością mieszkańcy wkrótce zaobserwują na terenie miasta.
Myślę, że w Chojnowie żyje się już trochę łatwiej. Oczywiście nie brakuje nam wszystkim problemów, ale wierzę, że nowy rok przyniesie kolejne pozytywne zmiany, a zmartwień będzie coraz mniej. Tego życzę wszystkim mieszkańcom Chojnowa.


rozmawiała Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama