login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Na LII sesji cz.2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LII sesji cz.2Adam Zdaniuk – dyrektor legnickiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Swoją wypowiedź A. Zdaniuk rozpoczął od analizy kontraktów, w zestawieniu roku ubiegłego i bieżącego. Według jego słów NFZ w 2006 roku podpisał o 8% więcej umów z dolnośląskimi lekarzami. Może to świadczyć o pewnej stabilizacji, chociaż każdego roku, pierwsze dni stycznia są pełne napięcia i niepokoju, zarówno w środowisku lekarzy, pacjentów jak i w samym NFZ.
Kolejnym tematem wypowiedzi dyrektora była Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zastąpiła dotychczasowy formularz E 111. Uprawnia ona do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.
- Rola Narodowego Funduszu Zdrowia nieco się zmieniła. Chciałbym, aby każdy miał świadomość, że jesteśmy jednostką, która ma kontakt nie tylko ze świadczeniodawcami, ale także ze świadczeniobiorcami. O tym, jak obecnie układają się te relacje mówił jeden z moich przedmówców. Coraz częściej są to pozytywne opinie, co z pewnością korzystnie wpływa na dalszą działalność.Sprawozdanie 1/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 29 grudnia 2005 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Przygotowano specyfikacje przetargowe na:
- budowę boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2
- budowę chodników w ciągach ulic: Spacerowej, Cichej i Młynarskiej
- remont kładki przy ul. Grodzkiej
- budowę oświetlenia ulicznego w ulicach:. Konopnickiej, Orzeszkowej, Wyspiańskiego
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Maczka – ul. Łokietka
2. Zlecono wykonanie projektów na budowę dróg:
- ul. Łużycką
- ul. Tuwima
3. Rozebrano budynek gospodarczy na terenie stadionu sportowego K.S. Chojnowianka
4. Prace interwencyjne – zakończono zatrudnienie pracowników interwencyjnych (12.01.2006 r.)
5. Nadzorowano czynności dotyczące przeprowadzki Biblioteki Miejskiej w Chojnowie

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej przy ul. Broniewskiego 2b, zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 44 900 zł,2. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
- nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Okrzei - działka nr 12/13 i 12/56 ,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo - szkoleniowym przy ulicy Witosa - dz. 22/12,
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego gmina przejęła nieodpłatnie na własność nieruchomość o powierzchni 0,3673 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną przy ul. Drzymały 6 - 16,
4. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 1 decyzję zezwalającą na usunięcie 7 drzew (kasztanowiec-3szt.,jabłoń rajska- 4 szt.), z obowiązkiem nasadzenia 14 szt.,
5. Z zakresu ochrony powietrza :
- wystąpiono do WIOŚ w Legnicy z pismem o przeprowadzenie kontroli w zakładzie "KRASKÓR" PPHU Krauzowicz Sp.J., w związku z licznymi monitami mieszkańców dotyczącymi odoru pochodzącego z zakładu.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 113 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 108 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 12.362 zł, (wydano 103 decyzje pozytywne i 3 decyzje negatywne).
Za miesiąc I.2006 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 74.593,82 zł.
Wydano 2 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego.
2. Dowody osobiste: przyjęto 120 wniosków, wydano 235 dowodów osobistych.
3. Paszporty: przyjęto 13 wniosków, wydano 3 paszporty.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama