login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Na sesji o wakacjach - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa sesji o wakacjachTematem przewodnim czerwcowej sesji była propozycja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji organizowanych przez jednostki podległe.

Chojnowskie dzieci, dzięki miejskiej dotacji będą mogły wypoczywać w tym roku nad morzem i w górach, ciekawe zajęcia przygotował także MOKSiR, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne.

 

Już 13 lipca czterdzieścioro dzieci wyjedzie do Radkowa na kolonię zorganizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Chojnowie. Nabór na kolonie przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie.

Dwadzieścioro dzieci wakacje spędzi nad morzem w miejscowości Ustronie Morskie, na kolonii organizowanej przez Caritas Diecezji Legnickiej.

Dla piątki dzieci z Chojnowa Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przekazało pięć bezpłatnych skierowań na kolonie w Pobierowie.

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, jak co roku, organizuje na przełomie lipca i sierpnia półkolonię w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. W zajęciach weźmie udział około 80 dzieci.

Młodzież zainteresowana korzystaniem w okresie wakacji z boisk szkolnych będzie miała udostępnione bezpłatnie do dyspozycji boiska szkolne. Z boisk szkolnych przy gimnazjach młodzież będzie mogła korzystać w godz. porannych od 9 do 12, po zgłoszeniu się w szkole u właściwego, wyznaczonego przez dyrektora pracownika.

W okresie wakacji również instytucje kultury przygotowały ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza w dniach 22.06 – 03.07 na Turniej 6.piłkarskich, w którym uczestniczyć będą uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. Turniej przeprowadzony zostanie na sztucznym boisku „Chojnowianki".

MOKSiR w okresie wakacji prowadzić będzie dla dzieci i młodzieży w godzinach przedpołudniowych zajęcia plastyczne, taneczne i teatralne. Szczegółowy harmonogram tych zajęć znajduje się na stronie internetowej Ośrodka.

W dniu 11 lipca o godz. 17.00 MOKSiR organizuje w Parku Śródmiejskim „Festyn Wakacyjny", a 12 lipca podpisana zostanie w sali widowiskowej umowa partnerska z francuskim miastem Commentry.

Wakacje zakończą się turniejem koszykówki, który odbędzie się na boisku „Orlik" w dniach 24 – 28 sierpnia.

 

Miejska Biblioteka Publiczna, Dział dla Dzieci i Młodzieży proponuje dzieciom i młodzieży:

* 6 lipca o godz. 12.00 zajęcia teatralne „Czym jest teatr" z aktorką, lalkarką Anna Chojnicką,

* 7 i 9 lipca o godz. 12.00 zajęcia teatralne „Bawimy się w teatr",

* 10 lipca o godz. 16.00 przedstawienie teatralne pt. "Kurtyna w górę",

* 13 lipca o godz. 12.00 zajęcia plastyczne „Autoportret na wesoło",

* 24 sierpnia o godz. 12.00 zajęcia integracyjne „Teatr rąk, nóg i głów",

* 25 i 27 sierpnia o godz.12.00 „Festiwal lalek" zajęcia polegające na wykonywaniu kukiełek i pacynek do wybranego scenariusza.

* 28 sierpnia o godz. 16.00 przedstawienie kukiełkowe „Kurtyna w górę".

 

Muzeum Regionalne proponuje w okresie wakacyjnym odwiedzenie dwóch wystaw czasowych:

* w czerwcu i lipcu „VII Przegląd Chojnowskiej Plastyki",

* w sierpniu „Karkonosze panoramiczne".

Ponadto w Muzeum dostępne są wystawy stałe, m.in. „Historia Chojnowa", „Lapidarium", „Pradzieje Ziemi Chojnowskiej", „Dawne Ślusarstwo i kowalstwo".

Bardzo ważną informacją jest fakt, że w okresie wakacyjnym dzieci i młodzież oraz wycieczki zorganizowane będą miały bezpłatny wstęp do muzeum w soboty i niedziele. Dla grup zorganizowanych przewidziane są na życzenie projekcje na temat sztuki.

 

Sprawozdanie 4/2009 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 30 kwietnia 2009 r. do dnia 24 czerwca 2009 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Przygotowano i ustawiono 8 szt. kolumn kwietnikowych: pl. Zamkowy – 2 szt., ul. Rynek – 2 szt., ul. Reymonta – 1 szt., ul. Reja – 1 szt., pl. Dworcowy – 1 szt., ul. Małachowskiego – 1 szt.

2. Wykonano dodatkowo 60 szt. uchwytów na donice do zamontowania na słupach oświetleniowych. Łącznie zamontowano 160 szt. donic z kwiatami w liczbie 800 szt. przy ul. Bolesławieckiej, ul. Chmielnej, ul. P. Skargi, ul. ul. Rynek, ul. Kolejowej, ul. Wolności, ul. Wojska Polskiego.

3. Trwa budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem.

4. Prowadzone są prace przy modernizacji kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym.

5. Trwa budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei.

6. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

7. Prowadzone są prace remontowe na kortach tenisowych. Odbudowano nawierzchnię z maczki ceglanej, doprowadzono wodę do pielęgnacji kortów, wykonywane jest ogrodzenie oraz chodnik wzdłuż kortów.

8. Rozpoczęto wymianę zniszczonej nawierzchni części ul. Tuwima. Nowa nawierzchnia będzie wykonana z betonowej kostki brukowej.

9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Rynku i przyległych ulicach.

10. Zawarto umowę z PUP na organizację prac interwencyjnych na stanowisko brukarz – przyjęto 5 pracowników.

11. Zawarto porozumienie na organizację prac społecznie – użytecznych dla 35 bezrobotnych w okresie 01.06.2009 – 30.11.2009. Dokonano naboru 24 osób.

12. Na bieżąco następuje wykaszanie traw na terenach zielonych nie objętych przetargiem – koryto rzeki Skory, ogrodów zabaw, terenów komunalnych w obrębie budynków mieszkalnych.

13. Wykonano ogrodzenie pawilonów sanitarnych przy boisku wielofunkcyjnym na ul. Kilińskiego.

14. Ułożono rurociąg wodny i kabel energetyczny do sterowania podlewaniem na placu zielonym MOKSiR i kortach tenisowych.

15. Trwają prace remontowo – malarskie w pomieszczeniach USC, kancelarii tajnej, magazynie gospodarczym Urzędu; oddelegowano 2 pracowników do wykonywania prac malarskich w Gimnazjum Nr 2.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

 

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na łączną kwotę 67.641 zł.

2. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- siedmiu działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Solskiego, zakończony wyłonieniem nabywców na cztery działki, za łączną kwotę 221.950 zł,

- działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Kopernika, zakończony wyłonieniem nabywcy za kwotę 48.480 zł,

- działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Złotoryjskiej, zakończony wyłonieniem nabywcy za kwotę 35.350 zł,

- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lubińskiej, zakończony wyłonieniem nabywcy za kwotę 89.890 zł.

3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kościuszki 26 (były „Hosmet"), zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Dąbrowskiego 11, zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Wolności 1, zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej rampą betonową przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu"), zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu"), zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej przy ul. Złotoryjskiej 3, zakończony wynikiem negatywnym,

- nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej przy ul. Chmielnej 17A, zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Młynarskiej, ul. Broniewskiego.

4. Wydano 3 decyzje na podział działek:

- przy ul. Boh. Getta Warszawskiego na wniosek osoby fizycznej w celu zniesienia współwłasności,

- przy ul. Paderewskiego (z urzędu) w celu sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy pl. Zamkowym (z urzędu) w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem Biblioteki.

5. Złożono wniosek do Wojewody o przekazanie na rzecz gminy 16 działek położonych w obrębie 1 miasta, uzytkowane rolniczo.

6. W wyniku wydania przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 94 gmina uzyskała odszkodowanie w wysokości 27.101 zł za nieruchomość o powierzchni 433 m2, która na jej podstawie przeszła na własność Skarbu Państwa.

7. Wydano 5 zaświadczeń, w tym 3 o zmianie nazwy ulicy, 2 o nadaniu numeru porządkowego.

8. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Dąbrowskiego – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 szt. usychających i zagrażających drzew gatunku kasztanowiec dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie w zamian za nasadzenie,

- przy ul. Bielawskiej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. zagrażającego drzewa gatunku jesion dla osoby fizycznej,

- przy ul. Chmielnej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. zagrażającego drzewa gatunku klon dla osoby fizycznej.

9. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 101 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 100 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 11.503,19 zł, (wydano 95 decyzji pozytywnych i 5 decyzji negatywnych). Za miesiąc V i VI 2009 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 82.823,16 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 155 wniosków, wydano 123 dowody osobiste.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 19 decyzji administracyjnych, 5 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 35 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 2 akty urodzenia, 27 aktów małżeństwa, 12 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 80 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 163 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 3 korespondencje konsularne.

4. Sprawdzono około 25 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama